Word lid!

Werkgroep gericht op NT2 voor laag- en ongeletterden

Alfabetisering NT2 (ANT2)

De werkgroep Alfabetisering

De werkgroep Alfabetisering bestaat uit een actieve club docenten van 8 leden, die zich allemaal met verschillende onderwerpen en thema’s bezighouden.
Dat betekent bijvoorbeeld dat we informatie verzamelen voor leden en die delen. Ook volgen we de politieke ontwikkelingen en ondernemen actie als dat nodig is. Daar proberen we leden bij te betrekken. We organiseren workshops en studiedagen en werken mee aan projecten. Deze activiteiten komen voort uit de taak van de werkgroep: een werkgroep informeert, behartigt belangen en bevordert deskundigheid. Binnen de werkgroep zijn er subgroepen.

Nieuwe inburgering en Z-route

Zo is er een subgroep Z-route: deze groep verdiept zich in de actuele ontwikkelingen en vraagt bij gemeenten en uitvoeringspartners aandacht voor lezen en schrijven binnen de Z-route en het implementeren van een portfolio.

ERK

Ook is er een subgroep ERK, die de ontwikkelingen in het ERK volgt. Op Europees niveau werken Nederlandse experts mee aan de totstandkoming van een reference guide. In deze reference guide worden niveau 1, 2, 3 en 4 beschreven voor de vaardigheden luisteren, spreken, lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Niveau 4 is niveau A1. De subgroep stimuleert leden input te leveren voor deze reference guide.

Lesmateriaal

De subgroep lesmateriaal houdt nieuwe publicaties voor lezen, schrijven, luisteren, spreken en digitale vaardigheden in de gaten. Dit jaar verscheen onder anderen Praat je mee? Leer lezen en schrijven Alfa A en B, Goedgeletterd, Spreek een woordje mee! En Nieuwe Start! Alfabetisering.

Deskundigheidsbevordering

De werkgroep moest de geplande jaarlijkse studiedag Alfabetisering twee keer annuleren maar de subgroep deskundigheidsbevordering is enthousiast bezig met het voorbereiden van een alternatief in het voorjaar van 2022.

Actualiteit

Regelmatig springen we in op de actualiteit, zijn er belangrijke thema’s. Een voorbeeld dit voorjaar was het fysiek lesgeven aan analfabeten tijdens de lock down. Soms is het belangrijk dat de BVNT2 over actuele ontwikkelingen een signaal afgeeft of een standpunt inneemt. Dit wordt in de werkgroep voorbereid.

Contact met alfa-collega’s

We vinden het erg belangrijk te horen welke vragen en ideeën alfa-collega’s hebben, want we willen leden graag ondersteunen. Er is bijvoorbeeld een spontaan videobel-contact geweest met alfadocenten uit Amersfoort.

Ben je op zoek naar informatie? Heb je vragen over je werksituatie? Maken jij en je collega’s je zorgen over ontwikkelingen in het werk? Heb je een scholingsvraag? Wil je anoniem iets melden? Heb je een fantastisch idee of heb je iets wat je graag wilt delen? Mail ons! We nemen contact met je op. mail

Lid worden

Ben jij alfa-docent of vind jij dat iedereen de kans moet krijgen Nederlands te leren spreken, lezen en schrijven? Wil jij je inzetten voor de doelgroep analfabeten? Wil jij docenten ondersteunen in hun werk?
We vergaderen zo’n 6 keer per jaar via Zoom en zien elkaar 1 keer fysiek.
Mail ons als je lid wilt worden, dan nodigen we je uit!

Asma Boutahri, An Claassens, Linda Duin, Indrawati Gunawan, Henriëtte Lakmaker, Rita van Prooije, Froukje Rodenhuis en Astrid Vossen

(Deze informatie is bijgewerkt op 5 oktober 2021)