Word lid!

De EVC-procedure en de certificering

EVC

Het Certificaat ‘Competent docent NT2′

kan o.a. worden verkregen door het doorlopen van de EVC-procedure. Met behulp van het competentieprofiel, het bijbehorende bekwaamheidsportfolio en een uitgebreide handleiding, kunt u uw eerder verworven competenties (EVC) in kaart brengen en zo laten zien dat u een competent NT2-docent bent. U ontvangt dan het certificaat Competent NT2-docent. Deze procedure is niet bedoeld voor onderwijsgevenden die nieuw zijn in het vak of pas een paar jaar NT2-lessen geven.

De EVC-procedure is een gestandaardiseerde, objectieve en transparante methode die is getoetst volgens de landelijke normen van de EVC-standaard. De assessments voor de EVC worden uitgevoerd door docenten van NT2-lerarenopleidingen en gecertificeerde assessoren. Er zijn altijd twee beoordelaars betrokken. De assessments worden alleen door hbo- en wo-instellingen uitgevoerd. Daarmee voldoet de procedure ook aan de Dublin-vereisten.

 

Wat houdt de EVC-procedure en het assessment in?

 1. U stelt een portfolio samen met behulp van het Competentieprofiel, de Handleiding bij het portfolio en het Bekwaamheidsportfolio zelf en de bijlagen daarbij. U vindt deze documenten hier
 2. U kunt dit individueel doen of met collega’s. De BVNT2 organiseert regelmatig een informatietraject onder begeleiding van een gecertificeerde docent. Klik hier voor de aankondigingen.
 3. U meldt u zich aan voor een assessment bij een van de NT2-lerarenopleidingen waarmee de BVNT2 een convenant heeft afgesloten. Klik hier voor de lijst met convenantpartners. Op de websites van de betreffende instelling vindt u informatie over de wijze waarop de inschrijfprocedure verloopt.
 4. U stelt uw portfolio samen en u stuurt dat digitaal naar de assessor. De assessor bekijkt in eerste instantie of uw portfolio aan de gestelde eisen voldoet, neemt contact met u op om eventuele hiaten aan te laten vullen en maakt met u een afspraak voor het assessment. Let op: het portfolio is in dit stadium nog niet inhoudelijk beoordeeld.
 5. Uw portfolio wordt vervolgens door een hoofdassessor en een veldassessor bestudeerd.
 6. U doet vervolgens het assessment. Dit is een gesprek van één uur tussen u, de hoofdassessor en de veldassessor waarin met u uw portfolio wordt besproken en uw competenties worden beoordeeld.
 7. De officiële uitslag en een verslag van de bespreking ontvangt u maximaal twee weken later. Bij een positieve beoordeling ontvangt u daarna tevens het Certificaat Competent Docent NT2.
 8. U kunt u nu laten inschrijven in het register en (als u dat wilt) uw naam en mailadres op de website van de BVNT2 laten vermelden (zie Register)
 9. De  kosten van de EVC-procedure bedragen €1150. De BVNT2 kent een subsidieregeling voor leden die op het moment van het assessment minimaal 2 jaar lid zijn. Klik hier voor de tekst over deze subsidieregeling.

 

Heeft u nog vragen?

U kunt een mail sturen naar secretariaat@bvnt2.org

   

  Hieronder de recentelijk geactualiseerde versies van de Handleiding en het Bekwaamheidsportfolio.

  De aanpassingen in het Bekwaamheidsportfolio en Handleiding (versies november 2017) gaan in per
  januari 2018.

   

  BVNT2_competentieprofiel_2019
  Hier is het pdf-bestand met de informatie over het competentieprofiel te downloaden.

  Bekwaamheidsportfolio
  Hier is het bekwaamheidsportfolio te downloaden in Word-formaat te downloaden

  Handleiding bekwaamheidsportfolio
  Download hier de handleiding voor het bekwaamheidsportfolio in Word-formaat

   

  Ondersteuning vanuit de BVNT2 voor een EVC-assessment

  Subsidie voor certificering

  Ook voor dit jaar besloot de ledenvergadering een verlenging van de mogelijkheid tot het subsidiëren van docenten (leden) die zich willen laten certificeren tot ‘Competent docent NT2’. Dit geldt alleen voor docenten die het assessment (grotendeels) zelf moeten betalen, bv. ZZP’ ers, maar ook voor anderen waarvoor de werkgever dit niet betaalt. Zij kunnen een bijdrage van 350 euro krijgen.

  De instellingen die het assessment afnemen, hanteren een tarief van €1150.

  De bijdrage kan alleen worden toegekend aan leden, en wel leden die al twee jaar of langer lid zijn (= lidmaatschapsgeld betaald hebben).

  Klik hier voor het formulier.

   

  Convenantpartners

  Convenant-partners assessment competent docent NT2

  De BVNT2 heeft met een aantal NT2-docentenopleidingen in het hoger onderwijs een convenant gesloten voor het afnemen van de assessments ‘competent docent NT2’.

  Dit zijn:

  • Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Annette Hurkmans
  • Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, VU-NT2, Inhoud: Chrissy Hosea (coördinator NT2 Professional); organisatie: Tessa Hetharia, https://nt2.vu.nl/nl/nt2-professional/docenten-nt2/index.aspx
  • Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, c.a.bunnik@hva.nl
  • NT2-opleiding Radboud in’to Languages, docentNT2@into.ru.nl