Word lid!

De EVC-procedure en de certificering Portfolio; Handleiding; Aangepaste procedure, Overzicht Convenantpartners

EVC

Het Certificaat ‘Competent docent NT2′

Sinds 2005 is het mogelijk om het Certificaat ´Competent docent NT2´ te verkrijgen. De Beroepsvereniging van docenten Nederlands als tweede taal, de BVNT2, heeft hiertoe een competentieprofiel voor docenten NT2 opgesteld. Met behulp van dit competentieprofiel, het bijbehorende bekwaamheidsportfolio en een uitgebreide handleiding, kunnen docenten hun eerder verworven competenties (EVC) in kaart brengen en zo laten zien dat ze een competent NT2-docent zijn. Zij ontvangen dan het certificaat Competent NT2-docent.

De BVNT2 heeft het profiel Competent NT2-docent laten ontwikkelen t.b.v. de NT2-lerarenopleidingen en t.b.v. de assessment-procedure voor ervaren NT2-docenten. De assessmentprocedure leidt tot het BVNT2-Certificaat. De NT2-lerarenopleidingen reiken zelf docentendiploma’s uit.

De EVC-procedure was vooral nodig omdat er veel bekwame NT2-docenten waren die al vele jaren les gaven en nascholing & training gevolgd hadden en de daarmee opgebouwde vakbekwaamheid niet konden aantonen. Daarom besloot de BVNT2 een gestandaardiseerde, objectieve en transparante methode te laten ontwikkelen. De methode is getoetst volgens de landelijke normen van de EVC-standaard. De assessments voor de EVC worden uitgevoerd door docenten van NT2-lerarenopleidingen en gecertificeerde assessoren. Er zijn altijd twee beoordelaars betrokken. De assessments worden alleen door hbo en wo-instellingen uitgevoerd. Daarmee voldoet de BVNT2 ook aan de Dublin-vereisten.

De BVNT2 heeft veel geïnvesteerd in deze procedure. Deze procedure is de enige onafhankelijke, objectieve en kwaliteitsgenormeerde NT2-EVC-methode in Nederland.

NT2- docentenopleidingen zijn er voor onderwijsgevenden die nieuw zijn in het vak of pas een paar jaar les geven. Deze groepen zijn niet op hun plaats in de EVC-procedure en zullen ook weinig kans maken het assessment met succes af te ronden.

 

Wat houdt de EVC-procedure en het assessment in?

 1. U bouwt een portfolio op met behulp van het Competentieprofiel, de Handleiding bij het portfolio en het Bekwaamheidsportfolio zelf en de bijlagen daarbij. U vindt deze documenten onder aan de pagina.
 2. U kunt dit individueel doen of met collega’s. De BVNT2 organiseert regelmatig een begeleidingstraject waarin u samen met collega´s en onder begeleiding van een gecertificeerde docent kunt werken aan uw portfolio. Zie hiervoor de aankondigingen elders op deze site.
 3. U meldt u zich aan voor een assessment bij een van de NT2-lerarenopleidingen waarmee de BVNT2 een convenant heeft afgesloten. Zie hieronder de lijst met convenantpartners. Op de websites van de betreffende instelling vindt u informatie over de wijze waarop de inschrijfprocedure verloopt.
 4. U stelt uw portfolio samen en u stuurt dat in tweevoud naar de assessor. De assessor bekijkt uw portfolio, neemt contact met u op om eventuele hiaten aan te laten vullen en maakt met u een afspraak voor het assessment.
 5. Uw portfolio wordt vervolgens door een hoofdassessor en een veldassessor bestudeerd.
 6. U doet vervolgens het assessment. Dit is een gesprek van één uur tussen u, de hoofdassessor en de veldassessor waarin met u uw portfolio wordt besproken en uw competenties worden beoordeeld.
 7. De officiële uitslag en een verslag van de bespreking ontvangt u maximaal twee weken later. Bij een positieve beoordeling ontvangt u daarna tevens het Certificaat Competent Docent NT2.
 8. Uw gegevens komen in het register en (als u dat wilt) komen uw naam en mailadres op de website van de BVNT2 (zie certificering/register)
 9. De  kosten van de EVC-procedure bedragen €1150. De BVNT2 kent een subsidieregeling voor leden die op het moment van het assessment minimaal 2 jaar lid zijn. Zie hieronder de tekst over deze subsidieregeling.


Heeft u nog vragen?

U kunt een mail sturen naar bestuur@bvnt2.org

    +  82  =  83

   

  Hieronder de recentelijk geactualiseerde versies van de Handleiding en het Bekwaamheidsportfolio.

  De aanpassingen in het Bekwaamheidsportfolio en Handleiding (versies november 2017) gaan in per
  januari 2018.

   

  BVNT2_competentieprofiel_2019
  Hier is het pdf-bestand met de informatie over het competentieprofiel te downloaden.

  Bekwaamheidsportfolio
  Hier is het bekwaamheidsportfolio te downloaden in Word-formaat te downloaden

  Handleiding bekwaamheidsportfolio
  Download hier de handleiding voor het bekwaamheidsportfolio in Word-formaat

   

  Ondersteuning vanuit de BVNT2 voor een EVC-assessment

  Subsidie voor certificering

  Ook voor dit jaar besloot de ledenvergadering een verlenging van de mogelijkheid tot het subsidiëren van docenten (leden) die zich willen laten certificeren tot ‘Competent docent NT2’. Dit geldt alleen voor docenten die het assessment (grotendeels) zelf moeten betalen, bv. ZZP’ ers, maar ook voor anderen waarvoor de werkgever dit niet betaalt. Zij kunnen een bijdrage van 350 euro krijgen.

  De instellingen die het assessment afnemen, hanteren een tarief van €1150.

  De bijdrage kan alleen worden toegekend aan leden, en wel leden die al twee jaar of langer lid zijn (= lidmaatschapsgeld betaald hebben).

  Klik hier voor het formulier.

   

  Convenantpartners

  Convenant-partners assessment competent docent NT2

  De BVNT2 heeft met een aantal NT2-docentenopleidingen in het hoger onderwijs een convenant gesloten voor het afnemen van de assessments ‘competent docent NT2’.

  Dit zijn:

  1. Hogeschool Utrecht, Centrum Archimedes, centrumarchimedes@hu.nlhttps://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/assessment-docent-nt2
  2. Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Annette Hurkmans
  3. Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, VU-NT2, Inhoud: Chrissy Hosea (coördinator NT2 Professional); organisatie: Tessa Hetharia, https://nt2.vu.nl/nl/nt2-professional/docenten-nt2/index.aspx
  4. Universiteit Antwerpen, Centrum voor Nascholing Onderwijs, britt.vanham@uaantwerpen.be
  5. Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, c.a.bunnik@hva.nl
  6. NT2-opleiding Radboud in’to Languages, docentNT2@into.ru.nl