De EVC-procedure en de certificering

 

Het Certificaat ‘Competent docent NT2′

Indien u een ervaren NT2-docent in Nederland bent, maar niet opgeleid bent bij een bij ons erkende opleiding, kunt u zich laten certificeren middels onze EVC-procedure. Daarmee worden verworven competenties erkend. Meer uitleg over het informatietraject dat de BVNT2 over de EVC-procedure organiseert vindt u hier.

Let op: deze procedure is niet bedoeld voor docenten die nieuw zijn in het vak of die pas korte tijd NT2-lessen geven.

 

De EVC-procedure en het assessment

  1. U stelt een bekwaamheidsportfolio samen met behulp van het competentieprofiel, en de handleiding.
  2. U kunt dit individueel doen of met collega’s. De BVNT2 organiseert regelmatig een informatietraject onder begeleiding van een gecertificeerde docent. Klik hier voor de aankondigingen.
  3. U meldt u zich aan voor een assessment bij een van de NT2-lerarenopleidingen waarmee de BVNT2 een convenant heeft afgesloten. Klik hier voor de lijst met convenantpartners. Op de websites van de betreffende instelling vindt u informatie over de kosten en over de wijze waarop de inschrijfprocedure verloopt.
  4. In eerste instantie wordt bekeken of uw portfolio aan de gestelde eisen voldoet. U hoort of u eventuele hiaten moet aanvullen, zo niet dan wordt er een afspraak voor het assessment met u gemaakt. Let op: het portfolio is in dit stadium nog niet inhoudelijk beoordeeld.
  5. Uw portfolio wordt vervolgens door een hoofdassessor en een veldassessor bestudeerd.
  6. Dan volgt het assessment. Dit is een gesprek van één uur tussen u, de hoofdassessor en de veldassessor waarin met u uw portfolio wordt besproken en uw competenties worden beoordeeld.
  7. De officiële uitslag en een verslag van de bespreking ontvangt u maximaal twee weken later. Bij een positieve beoordeling ontvangt u daarna tevens het Certificaat Competent Docent NT2.
  8. U kunt u nu laten inschrijven in het register (zie Register).
  9. De BVNT2 kent een subsidieregeling voor leden die op het moment van het assessment minimaal 2 jaar lid zijn. Klik hier voor de tekst over deze subsidieregeling.

 

Heeft u nog vragen?

U kunt een mail sturen naar secretariaat@bvnt2.org