Officiële lerarenopleidingen voor docenten NT2

Docentenopleidingen in Nederland

Universitaire masters NT2

 

Post hbo-opleidingen in Nederland

 

Convenantpartner voor de EVC-procedure

  • VU Amsterdam
  • Fontys
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Radboud in’to Languages.