Word lid!

Uva Amsterdam

Terug naar overzicht


Duale Master Nederlands als tweede taal en meertaligheid

De duale Master Nederlands als tweede taal en meertaligheid is een academische voorbereiding op praktische beroepen in het domein van de tweedetaalverwerving en -taalonderwijs en meertaligheid. De opleiding duurt 1,5 jaar, en een praktijkperiode van een half jaar is een belangrijk onderdeel van het curriculum. Een deel van de modules bereiden voor op de vakinhoudelijke aspecten van het Competentieprofiel voor NT2-docenten. Een afgeronde master Nederlands als tweede taal en meertaligheid geeft daarom recht op het certificaat ‘Competent NT2 docent’, mits studenten ook de onderwijs- en ontwikkelstage opnemen in hun studietraject. In deze stage doen studenten ervaring op met lesgeven in het Nederlands als tweede taal en bouwen een dossier op volgens de richtlijnen van het bekwaamheidsportfolio van de Beroepsvereniging Nederlands als tweede taal.

 

Voor wie?
Het programma Nederlands als tweede taal en meertaligheid is toegankelijk voor studenten met een brede bachelor op het gebied van taal en communicatie, taal en cultuur of communicatie- en informatiewetenschap. Relevante bachelors zijn bijvoorbeeld Nederlandse taal en cultuur; Taalwetenschap; een vreemde taal. Met een ander universitair bachelordiploma kun je je eveneens aanmelden. Vereist is kennis van de taalwetenschap en de wetenschapsfilosofie.

 

Nascholing
Via de Leergang Nederlands als tweede taal en meertaligheid is het mogelijk om vakken van het programma te volgen voor mensen die werkzaam zijn in het veld en wier vooropleiding voldoende aansluit bij de ingangseisen van dit programma.

 

Studiebelasting
De opleiding is een anderhalf-jarige, voltijds opleiding. Informatie over het programma en de afzonderlijke vakken is te vinden op de website van de opleiding. De studiebelasting per vak is 168 uur per vak, 20 uur per week. Er zijn wekelijks twee bijeenkomsten die altijd van 15 tot 17 zijn gepland. Een vak duur 8 weken.

 

Locatie
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Spuistraat 134, 2012 VB
Amsterdam.

 

Informatie en aanmelding
Voor de reguliere opleiding:
https://gsh.uva.nl/nl/content/duale-masters/nederlands-als-tweede-taal-en-meertaligheid-taalwetenschappen/nederlands-als-tweede-taal-en-meertaligheid.html

Voor de leergang (nascholing):
https://is.uva.nl/nascholing/leergang-nt2-en-meertaligheid/leergang-nt2.html

 

Contact
Voor informatie kunt u contact opnemen met Sible Andringa, de coördinator van de opleiding. s.j.andringa@uva.nl; of 020 525 3818

 

 

Terug naar overzicht