Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Terug naar overzicht

 

Informatie over de post-hbo opleiding Docent Nederlands als tweede taal aan de HvA, Amsterdam.

Duur van de opleiding: één jaar
Aantal bijeenkomsten: 20 bijeenkomsten van 4 uur
Studiebelastingsuren: 640 uur, inclusief 200 uur stage/werk als NT2-docent.
Aantal deelnemers: 30.
Bij bijeenkomsten die het karakter hebben van een hoorcollege is er sprake van één groep, bij bijeenkomsten die het karakter hebben van een werkcollege worden de 30 deelnemers verdeeld over twee groepen van 15.
Start: 31 oktober 2016 (afronding juni 2017) en februari 2017 (afronding december 2017)
Locatie: Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Informatie en aanmelding: via de HvA-site, klik hier

 

Eisen aan deelname m.b.t. vooropleiding en stage/werk als NT2-docent

 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding. Belangstellenden die geen afgeronde hbo-opleiding hebben, kunnen op eigen kosten een capaciteitentest maken om hun werk- en denkniveau op hbo-niveau aan te tonen.
 • Een werk- of stageplek als NT2-docent van 5-8 uur per week bij een professionele onderwijsaanbieder van NT2-onderwijs, inburgeringstrajecten, een internationale schakelklas (isk), mbo-opleiding of taalaanbieder NT2-trajecten. Het totale aantal praktijkuren gedurende de opleiding moet minimaal 200 zijn.
 • Op de werk- of stageplek wordt begeleiding geboden door een ervaren en/of NT2-gecertificeerde docent.

 

Inhoud en opzet van de opleiding
Eindtermen gebaseerd op:

 1. Competentieprofiel SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) voor de algemeen didactische vaardigheden;
 2. Competentieprofiel Docent NT2 (Beroepsvereniging Nederlands als Tweede Taal, 2005) voor NT2-specifieke vaardigheden. Deel A (Vakinhoudelijke competenties) en deel B (Algemene NT2-docentcompetenties) uit dit profiel zijn uitgangspunt voor het eindniveau van elke deelnemer. Deel C van dit profiel (Specialistische NT2-docentcompetenties) biedt mogelijkheden voor differentiatie.
 3. Evaluatie: Beoordeling op basis van het examendossier. Dat bestaat uit diverse opdrachten die uw ontwikkeling als docent aantonen.
 4. Certificaat: Certificaat competent docent Nederlands als tweede taal.

 

Onderdelen van de opleiding

 1. Ontwikkeling van competenties m.b.v. opdrachten
  Gedurende de opleiding vult de deelnemer een digitaal portfolio (examendossier) met uitwerkingen van opdrachten en ander relevant materiaal. Die uitwerkingen en materialen vormen de bewijslast waarmee de deelnemer zijn vorderingen t.a.v. de competenties aantoont en tenslotte het eindniveau van de opleiding. Het portfolio bevat o.a. video-opnames van lessen voorzien van feedback van medestudenten en begeleiders/collega’s op de werk- of stageplek, lesplannen en het logboek. In het logboek maken deelnemers het leerrendement van de opleidingsbijeenkomsten, de intervisiebijeenkomsten en het werken in de praktijk inzichtelijk voor derden. Het portfolio is de basis voor het assessment aan het eind van de opleiding.
 2. Plenaire bijeenkomsten: 20 bijeenkomsten van 4 uur
  In de bijeenkomsten krijgen deelnemers op verschillende manieren input: docenten/gastsprekers geven inleidingen en organiseren daarbij interactie en discussie terwijl in kleine werk- of intervisiegroepen deelnemers aan opdrachten werken, ervaringen uitwisselen en kennis delen.
  De thema’s die aan bod komen, zijn: de cursist, de didactiek van NT2, docentvaardigheden en de lerende docent. Deze thema’s worden niet geïsoleerd behandeld maar zijn geïntegreerd in het aanbod.
  Het gehele handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs (Bossers (2015), B., Kuiken, F., Vermeer, A. uitg.: Coutinho) zal behandeld worden.
 3. Digitale leer- en werkomgeving
  Alle documentatie die een deelnemer nodig heeft voor de opleiding is te vinden in een digitale leer-en werkomgeving. Deze omgeving is bestemd voor deelnemers én docenten. Docenten plaatsen er handleidingen, powerpoints, opdrachten en aanvullende informatie. Deelnemers plaatsen er hun opdrachten en vullen hun dossier. Ook zij kunnen aanvullende materialen plaatsen ter uitwisseling en op deze manier hun kennis delen.
 4. Praktijkdeel
  Tijdens de opleiding werkt de deelnemer als docent of stagiair minimaal 200 uren in het NT2-onderwijs. In de lespraktijk voert hij opdrachten uit die de opleiding verstrekt en verzamelt hij feedback. Een praktijkplek als klassenassistent volstaat hiervoor niet.
 5. Beoordeling
  Gedurende de opleiding heeft elke deelnemer een voortgangsgesprek met een docent. Aan het eind van de opleiding legt de deelnemer het assessment af op basis van het examendossier. Dit assessment heeft de vorm van een gesprek met twee assessoren en volgt de procedure behorend bij het door de Beroepsvereniging van NT2/docenten in het leven geroepen certificaat ‘competent NT2-docent’.

Aanmelden en praktische informatie
Meer praktische en inhoudelijke informatie vind u op de site van de opleiding: klik hier
Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een individueel intakegesprek.

 

Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie en de programmagids nog vragen? Stel deze dan via ons secretariaat: info-talen@hva.nl.

september 2016
Tineke Bunnik (coördinator van de opleiding)
c.a.bunnik@hva.nl
mob. +31 6211 55 678

 

Terug naar overzicht