Word lid!

Hogeschool Utrecht, Centrum Archimedes

Terug naar overzicht

Gegevens over de post-bachelor opleiding Docent NT2 voor (jong-) volwassenen
Hogeschool Utrecht, Centrum Archimedes

 

Voor wie
Het lesgeven in het Nederlands als tweede taal (NT2) vraagt om vakmanschap. Centrum Archimedes biedt sinds vele jaren de post-bachelor-opleiding docent NT2 aan. Aankomend- en ervaren NT2 docenten onderscheiden zich met het certificaat van deze HU-opleiding op de vrije markt van NT2- en inburgeringscursussen.  Deze opleiding van Hogeschool Utrecht biedt onderwijs in de vorm van blended learning: 18 bijeenkomsten wisselt u af met praktijkervaring en  begeleid leren-op-afstand in een digitale leeromgeving. Theorie wordt gekoppeld aan praktijk, want start- en eindpunt zijn uw eigen NT2-lessen. Deze leert u voorzien van didactische kwaliteit en karakter in een platform van leren, uitwisseling en ontmoeting.

Duur van de opleiding: De ‘blended’ opleiding duurt een jaar
Aantal bijeenkomsten: 18 opleidingsbijeenkomsten in Utrecht ( 4 uur contacttijd, 2 uur leerteam-uitwisseling).
Studiebelastingsuren: Contacturen: 90 + Zelfstudie/leerteam 420 + NT2-werk/stage 320 uur.
Aantal deelnemers: 22
Start: september en januari
Kosten: €3250 (vrij van btw)
Prijsinformatie: Bovenstaande kosten zijn inclusief € 100 inschrijfkosten, die direct na inschrijving gefactureerd worden. Voor de inschrijfkosten wordt geen restitutie verleend. Wanneer u na het intakegesprek te horen krijgt dat u toelaatbaar bent voor de opleiding, dan ontvangt u nog een restfactuur van € 3150.
Locatie: Utrecht Science Park (De Uithof)
Informatie en aanmelding via de HU-site: http://www.cursussen.hu.nl/TotaalAanbod/Nederlands-als-tweede-taal-opleiding-docent-NT2


Eisen aan deelname m.b.t. vooropleiding en stage/werk als NT2-docent

 1. Een afgeronde wo- of hbo-opleiding, bij voorkeur met onderwijsbevoegdheid en/of met relevantie voor het vakgebied Nederlands als tweede taal
  Belangstellenden met mbo-4 diploma en relevante werkervaring kunnen een intake-assessment doen (opdracht + gesprek). Een voldoende beoordeling is voorwaarde voor toelating.
  Belangstellenden met een hbo – of wo-diploma van een buitenlandse universiteit dienen ook het Staatsexamen NT2 programma II te bezitten. Een spreek – en schrijfopdracht op niveau C1 zal deel uitmaken van de intakeprocedure.
 2. Een werkplek of stageplaats als NT2-docent (bij een taalaanbieder met Keurmerk BoW) van minimaal 6 uur per week (2 dagdelen). Stage/werk wordt begeleid door een gecertificeerd NT2-docent of professioneel NT2-team  (bij werk op een ISK of mbo-opleiding).
 3. Affiniteit en ervaring met de doelgroep tweedetaalleerders.

 

Inhoud en opzet van de opleiding:
Eindtermen gebaseerd op: Competentieprofiel NT2-docent (A- en B-competenties), BVNT2, 2005
Evaluatie en eindbeoordeling:  Feedback en beoordeling op basis van eindopdracht per module, waarin u uw ontwikkeling als NT2-docent aantoont.
Certificaat/diploma: HU-post-bachelor certificaat Docent Nederlands als tweede taal aan (jong) volwassenen.

Vervolgstudies mogelijk na deze opleiding: Docent Nederlands tweedegraads, Pedagogisch/didactisch Getuigschrift.

 

Wat u leert en hoe u leert
De opleiding kiest voor blended leren: 18 bijeenkomsten wisselt u af met begeleid leren op afstand in een digitale leeromgeving HUbl (HU-blended). Theorie over tweedetaalverwerving en didactiek van het NT2-onderwijs past u toe in uw eigen lessen, Vanaf de start van de opleiding geeft u NT2-lessen die u leert opbouwen tot NT2-didactische kwaliteit. In de opleidingsbijeenkomsten gaat het om kennis, uitwisseling en ontmoeting met medestudenten.

De opleiding bestaat uit  zes modulen, elk met een rijkdom aan NT2-theorie en NT2-didactiek. De opleiding richt zich op NT2-lessen inburgering (tot A2), NT2 aan hoger opgeleiden die werken aan NT2-Staatsexamens, alfabetisering NT2,  ISK-leerlingen en taalbegeleiding voor werk en beroepsopleiding. U werkt in een leerteam en individueel aan ruim 24 opdrachten. Gedurende de opleiding maakt u twee keer een video-opname van uw NT2-les. Elke module sluit af met een eindopdracht die beoordeeld wordt. De laatste module sluit af met een praktijkopdracht: voor uw eigen NT2-lesgroep ontwikkelt u een lessenserie, u verantwoordt uw aanpak op basis van evaluatie en een presentatie.

 

Inhoud
De zes modulen van de HU-opleiding docent NT2 voor (jong-) volwassenen hebben de volgende inhoud:

 • Tweedetaalverwerving en NT2-didactiek
 • Taalvaardigheid: ERK, spreken. gesprekken en luisteren
 • Taalvaardigheid: woordenschat, lezen, schrijven en grammatica NT2
 • Specialisaties NT2-docent: alfabetisering NT2, interculturaliteit, differentiatie
 • Keuze- en verdiepingsmodules o.a. alfabetisering, taal voor werk en beroep, NT2 en hoger opgeleiden, ICT, verstaanbaarheid, escape the classroom, grammaticadidactiek
 • Voortgang, toetsing en examens: NT2-examens en praktijkonderzoek. Een intake maakt verplicht deel uit van de aanmeldingsprocedure.

 

Aanmelden en actuele informatie via de website
http://www.cursussen.hu.nl/TotaalAanbod/Nederlands-als-tweede-taal-opleiding-docent-NT2

Na aanmelding ontvangt u een intakeformulier en uitnodiging voor de informatie- en intakebijeenkomst.

 

Team opleiders NT2-docenten
Annet Berntsen, Ineke Zuidema, Ina van Wijngaarden, Mieke Lafleur, Anneloes Spaan, Yvonne Langendoen, Merel Borgesius, Sandy Posthumus Meyjes, Marijke Pos, Gerdie Wolfs, Ellis Delken

 

Centrum Archimedes, Hogeschool Utrecht
centrumarchimedes@hu.nl
oktober 2019

 

Terug naar overzicht