Radboud in’to Languages Nijmegen

Terug naar overzicht

Gegevens over de NT2-opleiding Radboud in’to Languages i.s.m.de Radboud docentenacademie  
 
Duur van de opleiding: één jaar.
Aantal bijeenkomsten: 16 dagdelen.
Studiebelastingsuren: (incl. praktijkuren): 620 uur
Aantal deelnemers: maximaal 18 per groep, start 2 x per jaar 3 groepen
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen

 

Toelatingseisen:
Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding heb je één van de volgende afgeronde HBO/WO-opleidingen nodig:

 • een opleiding met een onderwijsbevoegdheid zoals een PABO, of lerarenopleiding Nederlands of een vreemde taal;
 • een opleiding met onderwijsbevoegdheid (andere dan Nederlands of Moderne vreemde talen);
 • een opleiding Nederlands of een vreemde taal zonder onderwijsbevoegdheid, algemene of toegepaste taalwetenschap, tolk-vertalersopleiding, logopedie, onderwijskunde.

Bovendien heb je:

 • minimaal 2 jaar aantoonbare onderwijservaring in de afgelopen tien jaar
 • en/of enige ervaring in het NT2-onderwijs (bijv. als klassenassistent).

Men kan deelnemen aan de cursus als aspirant-docent, in dat geval zoekt men een stageplaats in het NT2-veld. Ook kunnen deelnemers reeds werkzaam zijn als (niet getrainde of gecertificeerde) NT2-docent of inburgeringscoach. Op de stage- of werkplek dient men begeleid te worden door een gecertificeerde NT2-docent.
Voor inschrijving is deelname aan een informatiebijeenkomst verplicht.

 

Inhoud en opzet:
Inhoud van de cursus is gebaseerd op:

 • Competentieprofiel SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) voor de algemene didactische vaardigheden;
 • Competentieprofiel BVNT2 (Beroepsvereniging Nederlands als Tweede Taal) voor de specifieke didactische vaardigheden voor taalonderwijs en voor het lesgeven aan anderstaligen. A- en B-competenties, C-competenties: n.v.t.

Evaluatie geschiedt op basis van een assessment én een portfolio met daarin:

 • Video-opnames met reflectieverslagen;
 • Observatie- en intervisieverslagen;
 • Stageverslag en 360-graden feedback.
 • Reflectie op de eigen competenties en ontwikkeling.
 • Certificaat/diploma: Bekwaamheidscertificaat docent

 

Onderdelen van de opleiding:

 • De totale studiebelasting (incl. praktijkdeel) bedraagt ± 620 uur.
  Rekent u op 2 dagen per week: 1 dag voor de opleiding en 1 dag voor de stage.
 • 120 uur: plenaire bijeenkomsten + bestuderen van literatuur
 • 260 uur: het uitvoeren van verwerkingsopdrachten, observeren van lessen, deelnemen aan intervisiebijeenkomsten, mentorgesprekken, en samenstellen van het portfolio
 • 240 uur stage/werk in het NT2-onderwijs.

 

 1. Portfolio
  Iedere deelnemer stelt gedurende de opleiding een portfolio samen. Daarvoor verzamelt de deelnemer gedurende de opleiding allerlei materialen die de ontwikkeling in zijn/haar competenties zichtbaar maken. Producten die verzameld worden zijn: verwerkingsopdrachten naar aanleiding van de colleges, een lesopzet, intervisieverslagen, observatieverslagen, stageverslag en eindreflectie op de eigen competenties als docent NT2.
 2. Plenaire bijeenkomsten
  Thema’s die aan de orde komen:

  • Theorie tweedetaalverwerving en tweede taalleren
  • Kennismaking met verschillende doelgroepen en doelgroepanalyse
  • Kennismaking met veel gebruikte NT2-leergangen
  • Algemene didactische vaardigheden
  • Taaldidactiek en de rol van de docent bij taalverwerving
  • Aandacht voor de verschillende vaardigheden en deelvaardigheden
  • Toetsen en evalueren van taalvaardigheid
  • Onderwijs aan laagopgeleiden en analfabeten
  • Collegiale consultatie en reflecteren op het eigen handelen
 3. Praktijkdeel
  Tijdens het volgen van de cursus zorgt de deelnemer voor minimaal 240 praktijkuren in het NT2-onderwijs. Ongeveer de helft hiervan bestaat uit contacturen, de overige uren worden besteed aan voorbereiding van lessen en evt. correctie van huiswerk en toetsen, en bijvoorbeeld cursistbegeleiding, overleg met de (stage)begeleider en samenwerking met collega’s.
  U zoekt zelf een stageplek. Radboud in’to Languages kan ook bemiddelen bij enkele instellingen. U dient zelf zorg te dragen voor een begeleider uit de organisatie waar u stage loopt. Daarnaast wordt u begeleid door een mentor van Radboud in’to Languages.
 4. Digitale leeromgeving
  Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers toegang tot een digitale leeromgeving. Daarop zijn beschikbaar:

  • Een reader met door de deelnemers te bestuderen literatuur;
  • Collegestukken;
  • Relevante aanvullende informatie (websites, tijdschriften, verenigingen) of verwijzingen daarnaar;
  • Een forum waar de deelnemers vragen, ervaringen, ideeën en commentaren kunnen delen.

 

1 september 2019
Lidy Zijlmans
Coördinator scholing

Contactgegevens:
docentNT2@into.ru.nl
+31 (0)615289481

 

Terug naar overzicht