Kwaliteitszorg NT2 is een doelstelling van de BVNT2

Handvest Kwaliteitszorg

De BVNT2 heeft in de eigen statuten niet alleen de behartiging van de belangen van de NT2-docenten als streefdoel geformuleerd, maar dit ook verbreed naar NT2-onderwijs in het algemeen. Kwaliteitszorg NT2 is dus een doelstelling van de BVNT2.

De kwaliteit van cursussen en opleidingen hangt samen met de kennis en de bekwaamheid van de docenten, maar ook de kwaliteit van de werkomgeving en de werkomstandigheden. De BVNT2 heeft verschillende kwaliteitskenmerken verzameld en hier op deze plek van de website bij elkaar gezet. De teksten samen vormen een handvest voor kwaliteitszorg. We gaan ervan uit dat onze leden en alle andere NT2-docenten zich in het handvest herkennen en we hopen ook dat de ”omgeving” deze kenmerken herkent en ze overneemt.

NT2-lessen vinden plaats in alle sectoren van het reguliere onderwijs en in het particuliere onderwijs, maar concentreren zich toch vooral in de volgende typen opleidingen:

  • de inburgeringscursussen voor nieuwkomers en asielzoekers,
  • de cursussen voor analfabeten en laaggeletterden,
  • de cursussen voor arbeidsmigranten en expats,
  • de internationale schakelklassen in het voortgezet onderwijs,
  • de schakelcursussen van het hoger onderwijs (hbo en universiteiten),
  • de ondersteuningslessen en cursussen voor deelnemers aan integratietrajecten voor de arbeidsmarkt en lessen in het kader van ouderparticipatie.

In al die sectoren is de aandacht voor kwaliteit van NT2 van belang.

De verzameling teksten die hier wordt geboden is een eerste selectie. NT2-docenten en NT2-werkgevers, maar ook opdrachtgevers kunnen er hun voordeel mee doen. De selectie is niet af: er zullen geregeld nieuwe teksten worden toegevoegd aan deze lijst.

De teksten samen vormen een handvest voor kwaliteitszorg, zie bvnt2.org/kwaliteitszorg/publicaties-kwaliteitszorg-nt2.