Werkgroep gericht op Certificering

Overleg Certificering EVC

Dit overleg komt in ieder geval twee maal per jaar bijeen en bespreekt alle relevante aspecten m.b.t. de EVC-procedure van de BVNT2: transparantie, afstemming en evaluatie van het assessment competent NT2-docent. De leden van dit overleg zijn de opleidingen waarmee de BVNT2 een convenant heeft gesloten en een afvaardiging van het bestuur. De instellingen verzorgen het assessment Competent docent NT2 namens de BVNT2.