De BVNT2 en de certificering van NT2-docenten

De BVNT2 heeft het Profiel BekwaamNT2-docent (de theoretische, praktische, didactische en pedagogische competenties) opgesteld. Het competentieprofiel is het uitgangspunt voor het curriculum van de opleidingen tot docent NT2 en voor een EVC-procedure waarbij een docent middels een portfolio en een assessment de NT2-Docentcompetenties aantoont.

NT2-docentenopleidingen in Nederland en Vlaanderen die het competentieprofiel als uitgangspunt nemen kunnen een door de BVNT2-erkend certificaat uitgeven na succesvolle afronding van de opleiding NT2-docent. Inzet is de gehele set docentcompetenties: de vakbekwaamheid. Gebaseerd – o.a.- op de criteria van de SBL en de Wet BIO.

Certificaten, hetzij na het afronden van een opleiding, hetzij na het afronden van de EVC-procedure, worden door de lerarenopleidingen afgegeven. De BVNT2 is mede-verantwoordelijk voor de uitgifte van de EVC-certificaten, maar laat de bekwaamheidsbeoordeling over aan de lerarenopleidingen. De BVNT2(i.c. het bestuur) mengt zich niet in de uitspraak van de opleidingen en assessoren over de bekwaamheid van de kandidaat. Het doel van de BVNT2 is de standaard te bewaken omdat er van overheidswege nooit een duidelijke richtlijn is geweest of een nadere invulling van NT2-docentschap en evenmin een formele opleiding daartoe. De uitgangspunten van de BVNT2 zijn echter al bijna 15 jaar dezelfde.

De BVNT2 wil wel graag faciliteren, organiseren, programma’s afstemmen, het civiel effect versterken, de kwaliteit ijken en controleren, enz. en aldus het belang van de bekwame NT2-docent behartigen