Bundels met artikelen over tweedetaalonderwijs

18 juni 2024

Vakwerk: 13 interessante uitgaven

Sinds 2004 brengt de Beroepsvereniging voor docenten Nederlands als tweede taal periodiek bundels uit met artikelen over tweedetaalonderwijs. Ze bevatten de lezingen van conferenties en studiedagen. In alle bundels staat de link tussen theorie en onderwijspraktijk centraal.
Specialisten op het gebied van taalverwerving, grammatica, taal & ICT, alfabetisering en interculturele competenties laten zien hoe je recente theoretische inzichten in de dagelijkse lespraktijk kunt toepassen. Maar behalve de direct bruikbare lessuggesties bieden de bundels ook de theoretische achtergronden daarvan. De bundels zijn bedoeld voor NT2-docenten, NVT-docenten, opleiders, taalwetenschappers en andere geïnteresseerden in tweedetaaltaalverwerving en tweedetaalonderwijs.

In 2019 verscheen het recentste deel uit de reeks, getiteld Vakwerk 13, met daarin de lezingen van de eendaagse NT2-conferentie in Utrecht.

Nog verkrijgbaar via secretariaat@bvnt2.org zijn Vakwerk 10 t/m 13. Ook is nog leverbaar Klassiek vakwerk, zowel I als II , een selectie van favoriete bijdragen uit eerdere bundels. Klassiek Vakwerk (uitgeverij Boom, € 21,00) is te bestellen via de uitgever.

 

Een overzicht van de hele reeks

 

Vakwerk 13 bevat enkele lezingen en presentaties van de BVNT2-
conferentie over competenties van het Competentieprofiel NT2-docent, in theorie en praktijk, Utrecht 2019

 • Annemarie Nuwenhoud; De specialisatie C.1 Alfabetisering: een vak apart, of niet?
 • Lotte Minnema; Werken met woorden in de NT2-les; werkvormen voor het consolideren van woordenschat.
 • Ellis Delken & Sandy Posthumus Meyjes; Het belang van spel in het talenonderwijs.
 • Alike Last Begrijpelijke Input Didactiek ook voor NT2.
 • Dietha Koster; Diversiteit in gender en seksualiteit; onderzoeken in NT2-tekstboeken en –lessen.
 • Jan Strybol; Niet spreken met je hoofd vol. Over het belang van focus bij feedback op spreken.
 • Sible Andringa & Catherine van Beuningen Onderwijs ontmoet onderzoek.

Te bestellen bij het secretariaat van de BVNT2

 

Vakwerk 12 bevat enkele lezingen en presentaties van de BVNT2-
conferentie over binnen- en buitenschools leren en oefenen;
Amsterdam 2018

 • Simon Verhallen; Relevante algemene en theoretische achtergronden bij het buitenschools leren
 • Jeanne Kurvers; Levenslang en levensbreed
 • Dietha Koster; Dynamische, usage-based systemen in de NT2-les; meer aandacht vanuit de theorie voor de rol van taalgebruik in de praktijk
 • Marlies Elderenbosch: Binnen- en buitenschools; taalvrijwilligers hebben hun eigen rol. Opbrengsten van het VIME project
 • Kaatje Dalderop: Taal is overal; buitenschools lezen
 • Annemarie Nuwenhoud; Inclusief NT2-onderwijs; hoe kun je dat bevorderen
 • Lies Alons; Van vlog tot vakkenvuller; buitenschools op het ISK
 • Bregje Kaars Sijpesteijn: Waarom praktijkopdrachten niet zomaar werken …
 • Tiba Bolle: Succesvolle in– en doorstroom van NT2-studenten in het mbo

Downloaden

 

Vakwerk 11 bevat lezingen en enkele presentaties van de Conferentie BVNT2 in Amsterdam 2017

Inhoud:

 • Jordi Casteleyn. De toekomst van onderzoek naar NT2-onderwijs. Zoektocht naar een plek tussen nergens en overal.
 • Dietha Koster. NT2-les met speelfilms – Leren door repliceren
 • Catherine van Beuningen. Schrijven en feedback als motor voor tweedetaalontwikkeling.
 • Nivja de Jong. Spreekvaardigheid en vloeiendheid
 • Jan Strybol. Meer CAVA in je feedback: over hoe je feedback beter kan verpakken.
 • Anne Kerkhoff & Petra Poelmans. Zeven kenmerken van bekwame NT2- docenten.
 • Simon Verhallen. Enkele opmerkelijke hoofdlijnen van 40 jaar NT2-onderwijs in hun politieke en maatschappelijke context.

Te bestellen bij het secretariaat van de BVNT2

 

2016 (€ 7,50) Vakwerk 10
Vakwerk 10 bevat de lezingen van de BVNT2 Conferentie in Amsterdam, 2016

Inhoud:

 • Sible Andringa: Lezen in theorie en de praktijk van het inburgeringsexamen.
 • Folkert Kuiken: Wie schrijft die blijft.
 • Catia Cucchiarini: Uitspraak en verstaanbaarheid in een tweede taal: Wensen en haalbaarheid.
 • Elwine Halewijn en Jan Strybol: Autonoom woorden leren, dat doe je niet (van)zelf.
 • Ineke van de Craats en Jan Deutekom: De digitale Alfa-docent (Diglin) en de Autonome Alfa-leerder.
 • Elwine Halewijn en Kaatje Dalderop: Zelfstandig werken aan geletterdheid: duurzame resultaten.
 • Marieke Goedegebure: De verstaanbaarheid van Aziatische NT2-cursisten.
 • Inge van Meelis en Tiba Bolle: Actieve leestaken voor anderstalige leerlingen en cursisten.
 • Bregje Kaars Sijpesteijn:Tien vragen over ONA.

Te bestellen bij het secretariaat van de BVNT2

In 2016 verscheen, eveneens bij BOOM en onder redactie van Bart Bossers, de tweede verzamelbundel Klassiek Vakwerk 2. Te bestellen bij BOOM Uitgeverij Amsterdam.

 

2014 (€7,50) Vakwerk 9
Vakwerk 9 bevat de lezingen van de conferentie BVNT2 in Hoeven 2014.
Inhoud:

 • Lies Houben: Maak het verschil! Differentiatie en ondersteuning in de NT2-klas.
 • Jan ten Thije & Lidy Stams: Mogelijkheden en beperkingen van luistertaal in het NT2-onderwijs
 • Folkert Kuiken: Hoe complex kan het zijn? Over complexiteit in schriftelijk taalgebruik van NT2-leeders.
 • Nel de Jong: Feedback op geschreven teksten:  Wat leren cursisten ervan?
 • Yolande Timman: Succesfactoren voor programma’s taal, ouderbetrokkenheid en participatie
 • Mirjam Ernestus & Ghislaine Giezenaar: Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig
 •  Ineke van de Craats: Feedback van de digitale alfabetiseringsdocent

Downloaden

 

2012 (€7,50) Vakwerk 8
Vakwerk 8 bevat de lezingen van de Conferentie BVNT2 in Hoeven 2012
Inhoud:

 • Dominiek Sandra, Nina Verhaert & Uen Van Abbenyen: Impliciet leren is een natuurtijk leerproces, zelfs bij expliciete regelinstructie.
 • NeldeJong: Oefenen met vloeiend spreken: wat hoe en waarom?
 • Job Schepens, Frans van der Slik en Roeland van Hout: Het effect van linguïstische afstand op het leren van het Nederlands als tweede taal.
 • Myra Arends: Werkwoordplaatsing in het Nederlands als tweede taal.
 • Olga Kepinska en Johanneke Caspers: Invloed van Tl·klemtoonsystematiek op de klemtoonproductie in NT2.
 • Alied Blom en Sonja van Boxtel: Correctie van uitspraakfouten van beginners: keuzes en problemen.
 • lneke van de Craats en Manuela Julien: Het werkwoord: hoe begrepen en hoe bedoeld?

Downloaden

 

2011 (€7,50) Vakwerk 7
In Vakwerk 7 staan artikelen uit Nederland en Vlaandereno.a. na de studiemiddagen Woordenschat in Gent en Utrecht, 2010

Inhoud:

 • Bart Bossers: Taakgericht taalonderwijs en woordenschatontwikkeling
 • Sirnon Verhallen: Woordenschatuitbreiding in NT2-Iessen:Over !eerbaarheid en onderwijsbaarheid
 • Lies Alons: Woorden kennen levert plezier én leersucces op
 • Helga van Loon: Interactief met woordenschat
 • Jan Strybol: Zeg niet zo maar “I see tea”; een efficiënt en zinvol gebruik van webapplicaties in woordenschatonderwijs
 • Paulien Mol & Petra Popma: Woordenschatuitbreiding in de inburgering
 • Paula Bos: Woordenschatselectie voor de participatieplek
 • Maud Beersmans: Werkvormen voor woordenschatuitbreiding
 • Francien Schoordijk: Woorden selecteren op basis van frequentie
 • Ghislaine Giezenaar: Selectie en toepassing van een academische woordenschat
 • Marc Broertjes: De vereiste woordenschat voor het Staatsexamen NT2 Lezen Programma I
 • Linda van Veen, Rintse van der Werf & Bart Bossers: Dubbel slim: lezen en woordleren met De Nieuwslezer

Downloaden

 

2010 (€7,50). Vakwerk 6 bevat de lezingen gehouden op de grote NT2-conferentie in Hoeven 2010.
Inhoud:

 • Jeanne Kurvers & Willemijn Stockmann: Alfabetisering NT2: leerlast en succesfactoren.
 • Marianne Driessen: Het gebruik van ICT in het tweedetaalonderwijs aan volwassen migranten. Een kwalitatief onderzoek in Nederland en Zweden.
 • lneke van de Craats: Het belang van een smalle context.
 • Alice van Kalsbeek: Interculturele competenties in het NT2-onderwijs. Auteurskwaliteiten of docentvaardigheden?
 • Loes Oldenkamp: Verschillen ze wel?
 • Catherine van Beuningen: De rode pen werkt! Over het effect van correctieve feedback op de schrijfvaardigheid van tweedetaalleerders.
 • Joanne van Emmerik, Jetske Klatter, Roeland van Hout en lneke van de Craats: Hoe kun je het leren?
 • Bart Bossers: Zo moeilijk is het inderdaad niet.

Downloaden

 

2009 (€7,50). Vakwerk 5 bevat de lezingen gehouden op de grote NT2-conferentie in Blankenberge.

Inhoud:

 • Sible Andringa: Over de zuiverheid van toetsen.
 • Catia Cucchiarini & Ambra Neri: Correctieve feedback op uitspraak.
 • Folkert Kuiken: Actieonderzoek in het NT2-onderwijs.
 • Jentine Land, Huub v.d. Berg & Ted Sanders: Zwakke teksten voor ‘zwakke’lezers.
 • Jan Strybol: Een rollenmodel voor feedback.

Downloaden

 

In 2008  zijn de twaalf beste artikelen uit Vakwerk 1-4 gebundeld in het boek Klassiek Vakwerk, in 2008 verschenen bij uitgeverij Boom, Amsterdam. (ISBN 9789085065548)
bestellen bij de uitgever

 

2007
Vakwerk 4. Erin opgenomenzijn de lezingen die zijn gehouden op de studiemiddag Uitspraak & Verstavaardigheid, gehouden in juni 2007 op de VU Amsterdam.

Inhoud:

 • Chris van Veen: Uitspraak: onderzoek en onderwijs.
 • Ineke van de Craats: Spraak en alfabetisering.
 • Laurent Rasier: Uitspraakvaardigheid en de NT2-/NVT-leerder.
 • Hinke van Kampen & Ruud Stumpel: De nadruk op uitspraak.
 • Chrissy Hosea: ‘Wat hoor ik nou?’ Verstavaardigheidsproblemen van NT2-leerders.
 • Yolande Timman: De kleinste taalelementen in het grote CP-verband.
 • Annemarie Groot & Margreet van Wijk: Luisteren gericht op verstavaardigheid.
 • Margreet Verboog: Verstaanbaar spreken: wat helpt en wat niet?
 • Vincent van Heuven: Uitspraak van het Nederlands door Turkse immigranten.
 • Karolien Thio & Simon Verhallen: Lessen Uitspraak en Melodie onder de aandacht.
 • Bart Bossers: Luister goed! Verstavaardigheid als oorzaak van uitspraakproblemen.

Downloaden

 

2006
Vakwerk 3.Erin opgenomen zijn de lezingen gehouden op de NT2-conferentie in Hoeven-Bovendonk, 2006.

Inhoud:

 • Wilfried Decoo: Op de golven van talenmethodiek: een blik vanuit het kraaiennest.
 • Jan-Arjen Mondria: Mythen over vocabulaireverwerving.
 • Ineke van de Craats: Obstakels op de NT2-snelweg.
 • Alied Blom: Geen grammatica in het NT2-onderwijs, maar wat dan?
 • Folkert Kuiken: Focus on form als alternatief voor grammaticaonderwijs.
 • Bart Bossers: NT2 en het nieuwe leren.
 • Chris van Veen: De nadruk op uitspraak.  Theoretische overwegingen en praktische voorbeelden.

Downloaden


2005
Vakwerk 2, met lezingen gehouden op de tweede grote NT2-conferentie georganiseerd door de BV NT2 (Vierhouten 2004).

Inhoud:

 • Kris van den Branden: Vijf vragen over taakgericht taalonderwijs.
 • Jeanne Kurvers: Schrijven voor beginners.
 • Peter Schoenaerts: Drama in het NT2-onderwijs.
 • Peter Jordens: Inversie bestaat niet.
 • Bart Bossers: Vormen van grammatica-onderwijs en hun effect op de taalverwerving.
 • Annemie Decavele & Leen Verrote: Typisch?! (Inter)culturele communicatie in de NT2-klas.

Downloaden

 

2004

Vakwerk
Een bundel met lezingen gehouden op de eerste grote NT2-conferentie georganiseerd door de BV NT2. Deze conferentie vond plaats te Heino in 2003.

Inhoud:

 • Folkert Kuiken : Focus on Form in het onderwijs Nederlands als tweede taal.
 • Ellie Liemberg: Het Staatsexamen NT2 en de Europese taalniveaus.
 • Jan H. Hulstijn: Oefenen in woord-voor-woord verstaan als vorm van impliciet leren.
 • Ruud Stumpel: Het Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal.

Downloaden