Word lid!

23 april 2024

European Flame – Grundtvig-programma voor autonome woordenschatverwerving

European Flame – Grundtvig-programma voor autonome woordenschatverwerving

Zelf aan de slag met woordenschat – hoe pakt een autonome taalleerder dat (beter) aan?
European Flame – Grundtvig programma levenslang leren 2013-2015 (Onderzoek en uitwisseling)

Hoe zorgen we dat cursisten zelfstandig gaan werken aan hun woordenschat? We weten dat (veel) woorden leren essentieel is voor de verwerving van een taal. Tijd om alle nodige woorden in de lessen aan te bieden, te herhalen en oefenen in verschillende contexten ontbreekt echter. Bovendien hebben niet alle leerders dezelfde woorden nodig. Als we weten hoe we cursisten kunnen stimuleren om zelf hun woordenschat uit te breiden, wordt het taalleerproces veel efficienter.

Ondanks het aanbod in lesboeken, op internet en de vele mogelijkheden om woorden tegen te komen en te leren in de eigen leefomgeving, oefenen cursisten zelden buiten de les uit zichzelf. Dus de vraag is wat cursisten motiveert en helpt om vaker zelfstandig met nieuwe woorden aan de slag gaan. De BVNT2 participeert in een Europees project dat precies op deze vraag gericht is: European Flame.
In het project zoeken we succesfactoren en randvoorwaarden voor autonome woordenschatverwerving en zullen we alle mogelijke methoden ‘labelen’ met die succesfactoren en randvoorwaarden. Dat zal docenten uiteindelijk flink gaan helpen een cursisten precies de bij hem passende methodiek aan te raden.
In de afgelopen maanden hebben we literatuuronderzoek gedaan naar succesfactoren van zelfstandige woordenschatverwerving. Nu willen we graag weten wat docenten al doen om hun cursisten te motiveren zelf aan de slag te gaan en wat zij nog nodig hebben. Ook willen we van cursisten weten wat zij zelf al doen, wat er werkt en wat zij nog nodig hebben.
We hebben daarom twee vragenlijsten gemaakt: één voor docenten en één voor cursisten. We stellen het zeer op prijs als u op korte termijn (liefst voor 19 mei) zelf de vragenlijst voor docenten wilt invullen en de cursistenvragenlijst door (een aantal van) uw cursisten. De digitale vragenlijsten kunnen met een druk op de knop digitaal worden opgestuurd, dus deelname is heel eenvoudig.
· De docentenvragenlijst (tijdsinvestering: 10 minuten)
· De cursistenvragenlijst (tijdsinvestering: 10 minuten voor de uitleg door de docent en 20 minuten voor het beantwoorden van de vragen. Het invullen kan eventueel ook klassikaal gebeuren.)
Alle resultaten worden anoniem verwerkt, de gevraagde persoonlijke informatie is wenselijk om de antwoorden goed te kunnen verwerken.
In dit Europese project European Flame werkt de BVNT2 samen met partners uit Vlaanderen, IJsland, Oostenrijk, Zweden, Polen en Nederland. Onder de partners gaat de aandacht uit naar zowel tweede als vreemde taalverwerving.
Op de conferentie van de BVNT2 zal op zaterdagochtend een workshop over het project en de resultaten tot nu toe worden verzorgd. Voorts zullen telkens via de BVNT2 updates van de vorderingen en te ontwikkelen producten en instrumenten worden verspreid.
Partner in Nederland is de BVNT2. Er wordt samengewerkt met taaldocenten uit Vlaanderen, Oostenrijk, Zweden, IJsland en Polen. Contactpersonen voor de BVNT2: Jan Strybol, Elwine Halewijn en Annet Berntsen.