Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering, opleiding en certificering NT2-docenten

Het zichtbaar maken en het verder ondersteunen van de deskundigheid van de NT2-docent zijn  twee belangrijke speerpunten van de BVNT2.

  1. De  vereniging organiseert studiemiddagen om deskundigheid en vakkennis verder te ontwikkelen.
  2. Eens per jaar organiseert de BVNT2 een grote Conferentie voor Nederlandse en Vlaamse NT2-docenten, waar lezingen, workshops en presentaties worden aangeboden. Honderden NT2-docenten nemen hieraan deel.
  3. De BVNT2 brengt Vakwerken uit; boekjes met artikelen over didactische en vakinhoudelijke onderwerpen en over uitkomsten van onderzoek. Meestal komen de artikelen voort uit de studiedagen en conferenties die de BVNT2 zelf organiseert.
  4. De BVNT2 werkt nauw samen met de post-bachelor NT2-lerarenopleidingen op hbo’s en universiteiten in Nederland en Vlaanderen. Alle opleidingen hebben het BVNT2-Competentieprofiel van de Bekwame NT2-docent  als uitgangspunt genomen voor hun opleidingsprogramma’s. Opleidingen publiceren links naar hun opleidingsprogramma’s op de website van de BVNT2.
  5. In 2004 heeft de ledenvergadering van de BVNT2 het Competentieprofiel aangenomen. Het Competentieprofiel Bekwaam NT2-docent is leidraad voor de lerarenopleidingen en voor de EVC-procedure
  6. De EVC-procedure is een manier voor NT2-docenten die al jaren geleden relevante pedagogische of andere hbo-opleidingen gevolgd hebben, vaak NT2-bij- en nascholing hebben gevolgd en ruime praktijkervaring als NT2-docent hebben opgebouwd, om een erkende certificering te behalen. De EVC-procedure gaat uit van een door de kandidaat zelf samengesteld Portfolio en bij dit portfolio hoort een assessmentgesprek. NT2-docenten kunnen zo een Certificaat Bekwaam NT2-docent verwerven dat wordt uitgereikt door een lerarenopleiding i.s.m. de BVNT2.

De BVNT2 ondersteunt  NT2-docenten die  een portfolio samenstellen en zich voorbereiden op de assessments. Docenten die geen financiële ondersteuning van hun werkgever daarvoor krijgen kunnen een bijdrage in de kosten vragen aan de BVNT2.

  1. De BVNT2 bevordert het civiel effect van het Certificaat Bekwaam NT2-docent en de Opleidingscertificaten van de lerarenopleidingen door docenten op te nemen in het docentenregister van de BVNT2. Registratie is noodzakelijk voor NT2-docenten die willen werken in de inburgering. Instellingen die inburgeringsonderwijs geven dienen het keurmerk van Blik op werk te hebben. Bij audits van Blik op werk wordt gelet op de registratie van NT2-docenten in dit register..
  2. De BVNT2 neemt deel aan overleggen van overheidsinstellingen in Nederland en Vlaanderen om aandacht te vragen voor deskundige en bekwame NT2-docenten en om de positie van het Certificaat Bekwaam NT2 te versterken.