Activiteiten

Onder dit kopje vindt u de activiteiten van de Beroepsvereniging.

Conferenties

NT2 Conferentie 2021

De grote NT2-conferentie van mei 2020 wordt definitief doorgeschoven naar 2021! Er zijn nog teveel onduidelijkheden over welke corona-maatregelen er in het najaar gelden, hetgeen de organisatie bemoeilijkt. En omdat de nieuwe wet Inburgering een half jaar later dan gepland wordt ingevoerd, blijft dit thema ook in mei 2021…

Conferentie 2019

Het programma van de NT2-conferentie van 18 mei as. is rond. In het programma vindt u gedetailleerde informatie over de workshops. Hiermee kunt u zich alvast verdiepen in de inhoud van de workshops, lezingen en presentaties. U kunt zich vanaf 11 april as. aanmelden.

Conferentie 2018

Het komende jaar wordt er weer een grote conferentie voor NT2-docenten georganiseerd. Aan de HvA in Amsterdam. Deze keer staat de conferentie geheel in het teken van het Binnenschoolse en Buitenschoolse leren en oefenen.

Docent van het jaar

Docent van het jaar 2019

Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar een NT2-docent waarvan collega’s en cursisten zeker menen te weten dat zij of hij de beste is. Een voorbeeld voor alle andere NT2-docenten, in alle denkbare professionele en persoonlijke opzichten.

De ISK-NT2 docent van het jaar 2017

Sinds 2003 wordt er tweejaarlijks een NT2-docent van dat jaar gekozen onder auspiciën van de Beroepsvereniging van NT2-docenten, de BVNT2. In 2017 wordt een nieuwe traditie gestart door het VO erbij te betrekken.

Grundtvig

European Flame

De zevende BVNT2-conferentie wordt gehouden op vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 2014. De locatie is het – inmiddels vertrouwde – conferentieoord Bovendonk in Hoeven.

Publicaties

Vakwerk edities

Bestellen via secretariaat@bvnt2.org Sinds 2004 brengt de Beroepsvereniging voor docenten Nederlands als tweede taal periodiek bundels uit met artikelen over tweedetaalonderwijs. Ze bevatten de lezingen van conferenties en studiedagen. In alle bundels staat de link tussen theorie en onderwijspraktijk centraal. Specialisten…

Vergaderingen

Meedenksessie: nieuwe plannen inburgering SZW

Op 20 april organiseert het bestuur een bijeenkomst voor leden die willen bijdragen aan de verdere invulling van de plannen voor de inburgering van SZW. Vanaf 15:30 uur tot 17:30 uur in Zalencentrum Vredenburg in Utrecht. Leden kunnen zich hiervoor aanmelden bij secretariaat@bvnt2.org

Werkmiddag ISK’s

Georganiseerd door: De BVNT2 werkgroep ISK/NT2 voor jongeren Datum en tijd: Vrijdag 8 december van 15-18u Locatie: ISK Utrecht Handig om mee te nemen: ‘NT2-praktijk’ methodes en ervaringen om elkaar mee te inspireren Kosten: betalen ter plekke : voor leden gratis, niet-leden €15,- Aanmelden:…

Studiedagen

Werkmiddag BVNT2-ISK: ISK Route 1 uitstroom leerlingen op stage ISK in Delft

De ISK Delft dit schooljaar begonnen met een pilot stage voor haar Route 1 uitstroomgroep. De resultaten van dit project worden tijdens deze studiemiddag gedeeld, maar er is ook ruim de tijd om uit te wisselen. De studiemiddag is interessant voor ISK-docenten, praktijkschool docenten en andere geïnteresseerden. Deze middag zullen de stagebegeleider van ISK Delft en tevens mentor van deze groep en de stagecoördinator opgedane ervaringen met de stageklas te presenteren. Deze bijeenkomst is voor zowel leden als niet-leden van de BVNT2 gratis!

Studiedag alfabetisering

AANKONDIGING: Locatie: BCN Utrecht CS op de Catharijnesingel. Wegens grote belangstelling voor de studiedag op 16 november jl. organiseert de Werkgroep Alfabetisering van de BVNT2 dit voorjaar weer een dag over diverse aspecten van het alfa-onderwijs. Met workshops over auditieve discriminatie,…

ISK/OKAN UITWISSELING VLAANDEREN 1, 2, 3 mei 2019

De groei in aantallen nieuwkomers heeft de afgelopen jaren geleid tot een nieuwe dynamiek op nieuwkomersscholen en in opleidingen, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Dit is op sommige vlakken in Vlaanderen anders aangepakt dan in Nederland. Op 1, 2 en 3 mei zullen we met een groep docenten, directeuren…

Studiemiddag werkgroep inburgering: Werken aan de inhoud!

De werkgroep inburgering nodigt u uit voor een studiemiddag in zalencentrum Vredenburg in Utrecht, waarin veel aandacht is voor de eerste bevindingen van de inspecteurs van Blik op Werk die inburgeringslessen beoordelen. De studiemiddag is op 23 maart 2018 van 13.00 – 17.00 uur.

Financiële steun studiedagen

Bij elke studiemiddag die dit jaar georganiseerd wordt, stelt het bestuur 10 bezoekers-vouchers beschikbaar. Zo’n voucher geeft recht op gratis deelname en vergoeding van reiskosten en eventuele verblijfkosten (lunch of diner).

Archief/Terugblik

NT2 en politiek

NT2 en de politiek De BVNT2 heeft als één van haar doelen het behartigen van de belangen van NT2-docenten. Regelmatig worden er acties richting Den Haag ondernomen om hete hangijzers onder de aandacht van politici te brengen. Onder het kopje Leden is de subknop met de naam nt2 en politiek te vinden die toegang geeft…

Briefwisseling met Blik op Werk

NB: Onderstaand bericht verscheen eerder als nieuwsbericht. Omdat het door recentere berichten steeds van de homepage verdwijnt en dit voor het bestuur van zeer groot belang wordt geacht voor onze beroepsgroep, krijgt het hier voorlopig een vaste plek. In november liet de directie van Blik op werk in een brief weten zich af…

European Flame – Grundtvig-programma voor autonome woordenschatverwerving

European Flame – Grundtvig-programma voor autonome woordenschatverwerving Zelf aan de slag met woordenschat – hoe pakt een autonome taalleerder dat (beter) aan? European Flame – Grundtvig programma levenslang leren 2013-2015 (Onderzoek en uitwisseling) Hoe zorgen we dat cursisten zelfstandig gaan werken aan hun woordenschat? We weten dat (veel) woorden…

Conferentie 2017

Na de succesvolle NT2-conferentie nieuwe stijl op 21 mei 2016 is de werkgroep Conferenties alweer gestart met de voorbereidingen voor de volgende grote conferentie. Deze is gepland op zaterdag 20 mei 2017 in Amsterdam. Zet deze datum alvast in je agenda!

Conferentie 2016

Na de succesvolle NT2-conferentie nieuwe stijl op 21 mei 2016 is de werkgroep Conferenties alweer gestart met de voorbereidingen voor de volgende grote conferentie.