Activiteiten

Onder dit kopje vindt u de activiteiten van de Beroepsvereniging.

Begeleidingstrajecten

Conferenties

Docent van het jaar

Docent van het jaar 2019

Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar een NT2-docent waarvan collega’s en cursisten zeker menen te weten dat zij of hij de beste is. Een voorbeeld voor alle andere NT2-docenten, in alle denkbare professionele en persoonlijke opzichten.

De ISK-NT2 docent van het jaar 2017

Sinds 2003 wordt er tweejaarlijks een NT2-docent van dat jaar gekozen onder auspiciën van de Beroepsvereniging van NT2-docenten, de BVNT2. In 2017 wordt een nieuwe traditie gestart door het VO erbij te betrekken.

Publicaties

Vergaderingen

ALV 2022

De laatste ALV was in 2021. We zijn inmiddels een jaar verder. De nieuwe ALV is ingepland. Wat: ALV Wanneer: 2 juli 2022 Tijd: 10 – 12 Waar: Online Link voor de ALV volgt later. De stukken voor de ALV volgen later. Je kunt je…

Uitwerken visie meerjarenplan BVNT2

Op zaterdag 9 oktober jl. is het bestuur een dag met elkaar aan het werk geweest. Er is een visie-stuk voor de ambitie voor de komende jaren opgezet. Echter het bestuur kan de verdere uitwerking niet alleen. Hiervoor is input en steun van alle werkgroepen nodig. Alleen als we binnen de BVNT2 onze krachten bundelen komen we verder!

Studiedagen

Studiedag en banenmarkt ineen

Met maar liefst 18 taalaanbieders is het een grote banenmarkt. Direct solliciteren is zeker mogelijk! Daarnaast is er aan het eind van de studiedag nog een paneldiscussie met een paar nt2-docenten (wie wil er meedoen?)

Studiedag NT2: Coachen

De eerste online studiedag van de BVNT2 van dit jaar! Het centrale thema is “Coachen”. Hoe coach je jouw cursisten naar een nog beter resultaat, bijvoorbeeld in de taalles, op de participatieplek of de werkvloer? We hebben daarnaast veel interessante workshops in de line-up.

Archief/Terugblik

NT2 en politiek

NT2 en de politiek De BVNT2 heeft als één van haar doelen het behartigen van de belangen van NT2-docenten. Regelmatig worden er acties richting Den Haag ondernomen om hete hangijzers onder de aandacht van politici te brengen. Onder het kopje Leden is de subknop met de naam nt2 en politiek te vinden die toegang geeft…

Briefwisseling met Blik op Werk

NB: Onderstaand bericht verscheen eerder als nieuwsbericht. Omdat het door recentere berichten steeds van de homepage verdwijnt en dit voor het bestuur van zeer groot belang wordt geacht voor onze beroepsgroep, krijgt het hier voorlopig een vaste plek. In november liet de directie van Blik op werk in een brief weten zich af…

European Flame – Grundtvig-programma voor autonome woordenschatverwerving

European Flame – Grundtvig-programma voor autonome woordenschatverwerving Zelf aan de slag met woordenschat – hoe pakt een autonome taalleerder dat (beter) aan? European Flame – Grundtvig programma levenslang leren 2013-2015 (Onderzoek en uitwisseling) Hoe zorgen we dat cursisten zelfstandig gaan werken aan hun woordenschat? We weten dat (veel) woorden…

Conferentie 2017

Na de succesvolle NT2-conferentie nieuwe stijl op 21 mei 2016 is de werkgroep Conferenties alweer gestart met de voorbereidingen voor de volgende grote conferentie. Deze is gepland op zaterdag 20 mei 2017 in Amsterdam. Zet deze datum alvast in je agenda!