Werkgroep gericht op inburgering

Inburgering

De werkgroep inburgering wil actief inspelen op alle zaken die spelen rondom naturalisatie, examens en de resultaten en de toekomst van de inburgeraar. Regelmatig worden er van overheidswege zaken herzien of zijn zaken niet duidelijk. De bevindingen vanuit het land spelen we door naar o.a. de toetsmakers, de betrokken ministeries, DUO en Blik op werk. Daarom zijn nieuwe leden voor de werkgroep Inburgering altijd welkom, want er is veel werk te verrichten.