Officiële Lerarenopleidingen Docenten NT2 (de kenmerken)

In Nederland zijn verschillende officiële lerarenopleidingen voor docenten NT2. Bij officiële opleidingen moet men denken aan opleidingen van het post hbo- en post academisch onderwijs. Deze opleidingen bieden een volledig programma voor theoretische en praktische vorming. Alle opleidingen baseren zich op het Competentieprofiel van de BVNT2.

De bestaande NT2-docenten Opleidingen hebben enkele algemene kenmerken. Die algemene kenmerken zijn niet bij elke opleiding precies en in dezelfde mate aanwezig. Opleidingen hebben natuurlijk een zekere vrijheid om accenten te leggen.

Algemene kenmerken

Op dit moment wordt gewerkt aan een aanvraag om de post hbo-opleidingen te laten inschalen op niveau 6 van het EQF/NLQF. In afwachting van die erkenning en inschaling zijn onderstaande kenmerken door de werkgroep opleiders van de BVNT2 vastgesteld.

 

Kwaliteitskenmerken van de officiële NT2-docentenopleidingen

De BVNT2 heeft voor Nederland en in Vlaanderen gekeken naar welke gemeenschappelijke kenmerken de bestaande opleidingen, in min of meer gelijke mate, vertonen. Die kenmerken zijn:

  1. De totale omvang van de opleiding (het totaal aan studie- en werkuren) is tussen 600 en 700 uur.
  2. De duur van de opleiding is minimaal 1, maximaal 2 jaar.
  3. De afsluiting van de opleiding bestaat uit een portfolio met een examen of assessment. Kandidaten moeten hebben voldaan aan alle opleidingseisen.
  4. Het theorie- en (zelf-)studiedeel (inclusief praktijkopdrachten) in de opleiding omvat 380 tot 560 uur.
  5. De inhoud van het opleidingsprogramma garandeert dat het gehele Competentieprofiel wordt gedekt; A1 t/m A5, B1 (mogelijk vrijgesteld met onderwijsbevoegdheid), B2 t/m B5. De verschillende onderdelen van het C-deel zijn onderdeel van de opleiding of van thematische workshops.
  6. De vakkenniscomponent van het opleidingsprogramma omvat alle onderdelen van het Handboek Nederlands als tweede taal in het Volwassenenonderwijs (Bossers, B. e.a, Coutinho Bussum, 2010).
  7. De instelling voldoet aan de Dublindescriptoren (de niveaueisen die in Europees verband gelden voor bachelor en masteropleidingen).
  8. De praktijkontwikkeling (op de stageplek of de eigen werkplek) omvat ongeveer 200 – 300 uren, en wordt voor een deel gevolgd en ondersteund door bekwame en ervaren, en bij voorkeur NT2-gecertificeerde docenten die de rol van praktijkbegeleider op zich hebben genomen.