Word lid!

Officiële Lerarenopleidingen Docenten NT2 (de kenmerken)

In Nederland en Vlaanderen zijn verschillende officiële lerarenopleidingen voor docenten NT2. Bij officiële opleidingen moet men denken aan opleidingen van het post-hbo en post-academisch onderwijs. Deze opleidingen bieden een volledig programma voor theoretische en praktische vorming. Alle opleidingen baseren zich op het Competentieprofiel van de BVNT2.

De onderstaande opleidingen worden aangeboden in Nederland en Vlaanderen.

De BVNT2 hecht veel belang aan goed vakmanschap en hoopt dat zo veel mogelijk, huidige en toekomstige NT2-docenten een (aanvullende) opleiding volgen.

Om die reden worden op de BVNT2-site de programma’s van de verschillende opleidingen onder de aandacht gebracht. De programma’s zijn niet alle gelijk qua omvang, diepgang, inhoud en kosten. De docent die wil deelnemen zal zelf een afweging moeten maken welke opleiding het beste past bij de eigen wensen en mogelijkheden.

De bestaande NT2-docenten Opleidingen hebben enkele algemene kenmerken. Die algemene kenmerken zijn niet bij elke opleiding precies en in dezelfde mate aanwezig. Opleidingen hebben natuurlijk een zekere vrijheid om accenten te leggen.

Algemene kenmerken

  1. Totale omvang van de opleiding: in totaal aan studie- en werkuren: tussen 600 en 700 uur. (Combinatie UvA Leergang en Verkorte EVC = 504 + 500 uur = 1004 uur).
  2. Duur van de opleiding 1 tot 2 jaar.
  3. Afsluiting met portfolio en examen of assessment. En: voldaan aan de opleidingseisen.
  4. Het theorie- en (zelf-)studiedeel (inclusief praktijkopdrachten) in de opleiding is 380 tot 560 uur.
  5. Inhoud van het opleidingsprogramma: Het gehele Competentieprofiel wordt gedekt; A1 t/m A5, B1 (mogelijk vrijgesteld met onderwijsbevoegdheid), B2 t/m B5. Verschillende onderdelen van het C-deel zijn onderdeel van de opleiding of van thematische workshops.
  6. Vakkenniscomponent: Het opleidingsprogramma omvat alle onderdelen van het Handboek.
  7. De instelling voldoet aan de Dublindescriptoren.
  8. De praktijkontwikkeling (op de stageplek of de eigenwerkplek) wordt voor een deel gevolgd en ondersteund door een bekwame en ervaren, en bij voorkeur NT2-gecertificeerde docenten die de rol van praktijkbegeleider op zich hebben genomen.