Gecertificeerde veldsassessoren voor de Lerarenopleidingen en de BVNT2

21 november 2017

Nieuwe Gecertificeerde Veldassessoren

Op 21 november j.l. hebben 14 nieuwe veldassessoren hun assessorenopleiding afgerond. Daarmee
verruimen de BVNT2 en de samenwerkende lerarenopleidingen NT2 hun capaciteit ten behoeve van
de EVC assessments. Het aantal aanvragen voor de officiële EVC-procedure is nog steeds groot en de
BVNT2 wil graag dat iedere aanvrager op zo kort mogelijke termijn aan de beurt kan komen.