24 juni 2023

Programma BVNT2-conferentie ZATERDAG

 

Lezing: Focus op VUT ’Soms is terugkijken de beste manier om vooruit te kijken’. Geef een impuls aan de effectiviteit van je lessen.

Merel Borgesius & Sandy Posthumus Meyjes 

Het VUT-model (Vooruitkijken, Voorkennis activeren, Uitvoeren en Terugkijken) zorgt voor een goede opbouw van de les. Docenten zijn gefocust op de inhoud. Die focus leidt er soms toe dat de V- en T-fases erbij inschieten. Juist deze fases zijn belangrijk voor een blijvend leerrendement. In deze actieve lezing wordt benadrukt dat het VUT-model niet naast de lesinhoud staat maar er onderdeel van is.

 

Lezing: NT2 en digitale vaardigheden

Simone van Groenestijn 

Waar loop je als docent tegenaan als het gaat om cursisten en digitale vaardigheden? Bijna alle cursisten krijgen bij de start van hun NT2-traject een laptop, maar lang niet alle cursisten beschikken over voldoende digitale basisvaardigheden om daar zelfstandig mee aan de slag te gaan. Wat kun je als docent doen om je cursisten wat zelfverzekerder te maken op het gebied van digitale vaardigheden?

 

Lezing: Verstaanbaarheid bij NT2-sprekers

Daniëlle Reuvekamp 

Een presentatie van mijn master thesis (2022) over de verstaanbaarheid bij NT2-sprekers. Ik bespreek hierin het verschil tussen verstaanbaarheid en begrijpelijkheid, het belang van verstaanbaarheid versus native klinken, het verschil tussen twee groepen beoordelaars (NT2-docenten versus leken) en over verschillende onderzoeksmethodes die hierbij relevant én heel verschillend zijn.

 

Workshop: Differentiëren in heterogene alfabetiseringsgroepen

Nelleke Koot

Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de leergang Goedgeletterd wil ik laten zien hoe je als docent kunt differentiëren in heterogene alfa-groepen. De cursist leert zelfstandig te werken, eigen keuzes te maken en wordt daardoor eigenaar van zijn/haar eigen leertraject. De docenten gaan tijdens de workshop ook zelf aan de slag en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Workshop: Vraaggericht werken met NT2-leerdoelen.org

Elwine Halewijn & Manouk van den Brink

  1. We introduceren het hoe en waarom van werken vanuit leerdoelen en presenteren de vernieuwde website NT2-leerdoelen.org
  2. Deelnemers werken in groepjes aan een les(senserie) rondom het selecteren en werken aan door cursisten gekozen leerdoelen.
  3. In de nabespreking inspireren deelnemers elkaar en wisselen tips uit over hoe de website te gebruiken en hoe de lessen in te richten

 

Workshop: Tekenen voor een beter taalbegrip

Nicole de Boer

In deze workshop ga je nadenken over hoe je tekenen kunt inzetten als instrument bij het leren. En je gaat ook zelf aan de slag. Daarbij gaat het niet om zo mooi mogelijk tekenen, maar juist simpel en duidelijk. Dat kan een uitkomst zijn als je als NT2-docent bijvoorbeeld in je groep geen gemeenschappelijke steuntaal hebt.

 

Workshop: Een taal leren leren: leerstrategieën in de ANT2-klas

Indrawati Gunawan & Kaatje Dalderop

Alfa leerders brengen vaak hun eigen kennis en manieren om kennis te vergaren mee. Hoe kunnen we in de lessen deze bronnen het beste benutten om leerders te helpen bij het uitbreiden van hun taalvaardigheid en geletterdheid? In het Europese project How to learn a language? ontwikkelen we samen met de leerders leerstrategieën. In de workshop ga je aan het werk met de strategieën.

 

Workshop: De beoordeling van spreekuitingen bij de Staatsexamens Nt2

Manon Heesen & Anja de Wijs

Deze workshop gaat over het onderdeel Spreken van de Staatsexamens Nt2. Je leert hoe de examens Spreken zijn opgebouwd en wat voor soort opgaven ze bevatten. Ook leer je hoe de antwoorden van kandidaten worden beoordeeld en welke beoordelingsvoorschriften daarbij worden gehanteerd. In de tweede helft van de workshop ga je zelf oefenen met het beoordelen van kandidaatuitingen aan de hand van de beoordelingsvoorschriften.

 

Workshop: Voor niets gaat de zon op? Waarom je (niet) gratis je kennis wilt delen

Vika Lukina 

Gratis online kennisdeling, zoals blogposts, whitepapers en lesmateriaal, kan voor (beginnende) zzp’ers een mooie manier zijn om meer naamsbekendheid te krijgen en klanten te werven. Er is echter een keerzijde: geef je te veel gratis weg, dan loop je risico dat je je diensten ‘overbodig’ maakt. In deze intervisiebijeenkomst gaan we in op de vraag: welke kennis wil je (niet) gratis delen en waarom?

 

WorkshopStaatsexamen Nt2: meerkeuze-opgaven maken bij luisterfragmenten

Anja de Wijs

Bij het Staatsexamen Nt2 toetsen we luistervaardigheid aan de hand van audiofragmenten waar meerkeuzevragen over gesteld worden. Hoe kom je aan het audiomateriaal? Hoe kies je geschikte fragmenten? Hoe maak je daar passende opgaven bij? In deze workshop dagen we je uit om in de schoenen van de toetsontwikkelaars te stappen. Bevalt dat? Wie weet werk jij straks mee aan de inhoud van de examens!

 

Workshop: Positieve psychologie in de NT2-klas!

Anouk Perey en Linda Oldenburg

Tijdens deze workshop leren (NT2)-docenten hoe ze bewust coöperatieve werkvormen inzetten waarbij kwaliteiten van het individu benoemd worden en bewust worden ingezet tijdens de les. Geschikt voor nt2-leerders en nt2-docenten zelf en alle mensen die geïnteresseerd zijn in het verhogen van welbevinden en het voortbouwen op elkaars krachten.

 

WorkshopZelf aan de slag met intervisie

Onno ter Haar

In je werk als NT2-docent duiken er voortdurend nieuwe uitdagingen op. Hoe kun je de cursisten activeren, hoe houd je rekening met verschillen in de klas? Etc. In de workshop ga je op een gestructureerde manier met een groepje casussen uit de lespraktijk uitwisselen. Je ervaart hoe bij intervisie de kracht van de groep gebruikt wordt om op nieuwe manieren naar praktijkproblemen te kijken.

 

Workshop: NT2 anders bekeken

Peter Schoenaerts 

Gebruikmakend van enkele voorbeeldjes uit mijn podcast Docent NT2 laat ik deelnemers zien hoe ze op een andere manier naar de inhoud van hun les en mogelijke uitdagingen kunnen kijken. Samen gaan we vervolgens problemen waar ze in de praktijk tegenaan lopen in groepjes bespreken én helpen oplossen.

 

WorkshopHoe beoordeel je Schrijfvaardigheid in de VNT2 (op B1-niveau)?

Judith Richters

Met de ingang van de nieuwe wet inburgering is het streefniveau van de examens B1. Dit betekent dat u als NT2-docent goed op de hoogte moet zijn van wat het B1-niveau inhoudt en hoe schrijfproducten op B1 beoordeeld moeten worden. In deze workshop neemt Bureau ICE u mee in de beoordeling van een aantal schrijftoetsen op B1-niveau.

 

Workshop: Recycletools: herbruikbare formats voor in je les

Saarein te Brake 

In mijn workshop wil ik een aantal formats demonstreren die ik heb ontwikkeld. Als docent voeg je vocabulaire, grammaticastructuur of idioom toe dat je wilt herhalen of introduceren. Geen rocket science, maar wel handig als je niet wilt knippen/plakken, en weinig tijd kwijt wilt zijn met voorbereiding. De formats sla je op als PPT en heb je dus altijd bij de hand.

 

Workshop: Omgaan met controversiële onderwerpen voor NT2 docenten

Margarita Jeliazkova 

Hoe kunnen we omgaan met omstreden onderwerpen in de NT2 lessen: extreme opvattingen, complottheorieën, fake nieuws, enz. Culturele en religieuze verschillen moeten we met respect behandelen, maar ook onze eigen grenzen aangeven. Hoe leren we onze cursisten om kritisch te denken en zelf een mening te vormen en te uiten? Durven we de discussie aan? Mogen we vertellen wat we zelf goed of fout vinden?

 

WorkshopSpel moet je doen

Ellis Delken & Sandy Posthumus Meyjes 

De deelnemers ervaren de meerwaarde van het inzetten van spel in de NT2-les. Daarnaast maken ze tijdens de workshop een spel die ze in hun volgende les kunnen gebruiken.

 

WorkshopTaalspel: spelenderwijs in gesprek over (NT2-)taaldidactiek in het vo en mbo

Liesbeth van der Meij & Anne Middelweerd 

Hoe ga je het gesprek aan met collega’s over vormen van (NT2-)taaldidactiek en creëer je hiervoor bewustwording en draagvlak? Het ITTA ontwikkelde een taalspel voor onderwijsteams die met elkaar in gesprek willen over taaldidactiek. Samen met andere deelnemers inventariseer je aan de hand van het taalspel welke concrete interventies iedere docent in de klas kan toepassen.

 

WorkshopInburgeren met waardevolle gesprekken

Christa Nieuwboer & Rogier van ‘t Rood

Hoe spreek je op een opbouwende manier samen over de meest waardevolle onderwerpen? Thema’s als rolpatronen, homorechten, eer, religieuze vrijheid en veiligheid komen mogelijk nooit aan bod, als we ervan uitgaan dat er eerst een bepaald taalniveau nodig is. Terwijl het juist zo hard nodig is om samen over deze onderwerpen te spreken! Hoe dan? Dat laten we ervaren in deze workshop.

 

Workshop: Digitale vaardigheden met aandacht voor taal – Oefenen.nl

Anne-Lies Schrijvers

Hoe zorg je er voor dat ook NT2’ers hun digitale vaardigheden kunnen verbeteren? Welke taal en woorden moet je kennen om digitaal vaardiger te worden? Tijdens deze workshop gaan we extra in op de lessenreeks TaalKlik (vanaf A2-niveau), een lesopzet met een extra taalcomponent bij het programma Klik & Tik. De basis. En krijg je uitleg over wat er nieuw is in het NT2-aanbod.