Richtlijnen commerciële partijen

 1. Wanneer een activiteit van de vereniging gesponsord wordt, is voor leden/deelnemers duidelijk welke organisatie(s) als sponsor optreden. De sponsor wordt in deze gevallen als zodanig vermeld in aankondigingen, nieuwsbrieven, programma’s etc.
 2. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitingen en activiteiten van een sponsor.
 3. De vereniging streeft ernaar alle commerciële partijen op een gelijke manier te behandelen.
 4. Het bestuur kan besluiten een ideële organisatie een gratis sponsoractiviteit toe te kennen.
 5. Bij ongesponsorde activiteiten wordt de schijn vermeden dat een commerciële partij betrokken is. Er wordt slechts gebruik gemaakt van de BVNT2-huisstijl.Als verzendadres en retouradres wordt het adres van de vereniging gebruikt of van een van de bestuursleden of werkgroepsleden. .
 6. Als een (on)gesponsorde activiteit voor commerciële partijen interessante informatie oplevert, wordt deze informatie aan alle partijen op dezelfde wijze ter beschikking gesteld en openbaar gemaakt, o.m. via de website.
 7. Commerciële partijen kunnen tijdens activiteiten van de vereniging slechts flyers of ander promotiemateriaal uitdelen nadat toestemming is verkregen van de organiserende werkgroep dan wel het bestuur.
 8. Het adressenbestand van de vereniging wordt nooit aan andere partijen ter beschikking gesteld.
 9. Commerciële organisaties kunnen geen gebruik maken van het adressenbestand van de vereniging. Bij een verzoek (verzending via het adressenbestand van de vereniging) van een niet-commerciële, ideële organisatie beslist het bestuur van de vereniging. Het bestuur houdt bij deze beslissing voor ogen wat het belang van de leden is (overwegingen van privacy vs. de waarde van de informatie).
 10. Op de website van de vereniging worden geen boodschappen van commerciële partijen door de vereniging gepubliceerd. Commerciële partijen kunnen wel –net als alle andere bezoekers van de website- mededelingen of oproepen plaatsen op daartoe bestemde onderdelen van de website, zoals het prikbord.
 11. Wanneer er sprake is van gesponsorde koppelingen op de website, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
 12. De vereniging behoudt zich het recht voor om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere partijen (na goedkeuring door het bestuur). Dit betekent geenszins een voorspraak of kwaliteitserkenning van die andere partij. De partner wordt als medeorganisator aangekondigd en kan in publicaties van het evenement zijn logo en naam naast die van de BVNT2 zetten
 13. Het is ook mogelijk dat de vereniging een samenwerkingsverband aangaat met een andere partij als kennispartner. In dat geval wordt die partij als kennispartner aangekondigd en heeft ze niet automatisch het recht om haar logo en naam in publicaties naast die van de BVNT2 te zetten.