Overleg Opleiding & Nascholing

Onder auspiciën van de BVNT2 komen enkele malen per jaar alle instituten samen die
officiële NT2-docentenopleidingen verzorgen. Het bestuur van de BVNT2 neemt deel aan dit overleg.
Hoofddoelen zijn stroomlijning, uitwisseling en waar nodig gezamenlijke visie en beleidsvoorstellen
formuleren.