Word lid!
Actualiteiten

BVNT2 stuurt brandbrief naar minister Koolmees

De opschorting van NT2-lessen in Inburgering en Volwasseneneducatie kan heel slecht uitvallen voor zelfstandig werkende NT2-docenten. Er is in onze beroepsgroep veel onrust. De BVNT2 heeft DUO en SZW gevraagd om snelle aanpassing van regelgeving en overleg over de nadelige consequenties van de opschorting. Zie bijgevoegde brief.