Word lid!
Actualiteiten

BVNT2 verzoekt Tweede Kamerleden om motie ‘reële prijs’ te steunen

De werkgroep NT2-docent op de arbeidsmarkt heeft samen met het bestuur in juni 2020 opnieuw brieven gestuurd naar kamerleden van verschillende politieke partijen en naar de Vaste Kamercommissie van SZW. Het visiestuk van de BVNT2 over een eerlijke beloning van NT2-docenten  en een eerdere brief aan de kamercommissie SZW van juni 2019 waren bijgevoegd. In de brief hebben we ook verwezen naar de recente artikelen en opinies in de Volkskrant over fraude bij taalbureaus (links staan in de brief).

Het verzoek van de BVNT2 aan de kamerleden was om een motie te steunen voor een wettelijke regel ‘reële prijs voor taalaanbieders’, vergelijkbaar met voorschriften in de WMO en de Jeugdzorg. Op maandag 29 juni vond in de Oude Zaal van de Tweede Kamer het wetgevingsoverleg over de nieuwe wet inburgering plaats. Dit was naar ons idee hét moment om de motie in te dienen. Vrijwel alle politieke partijen zouden namelijk aanwezig zijn.

Tijdens het debat zijn inderdaad allerlei vragen gesteld aan de minister over de uitwerking van de nieuwe wet in lagere regelgeving. Er werd (soms langdurig) gesproken over amendementen rondom het oprekken van het taalniveau naar B1, het participatieverklaringstraject (PVT), het persoonlijk inburgeringsplan (PIP), de groep Einde Lening Inburgeringsplichtingen (ELIPs), de voorschool (VVE), de effecten van corona-maatregelen op particuliere taalbureaus en ROC’s en de effecten van boetes op nieuwe inburgeraars. Een ander heet hangijzer in het debat was het gebrek aan toezicht op frauduleuze taalbureaus, uitgevoerd door Blik op Werk. De minister heeft een verkenning toegezegd om het toezicht voortaan bij een publieke instantie te leggen, zoals de onderwijsinspectie.

De slechte arbeidsmarktpositie van NT2-docenten liep ook als een rode draad door het debat, vooral door interrupties van Jasper van Dijk (SP) en Tunahan Kuzu (DENK). Gijs van Dijk van de PvdA kondigde aan om samen met Jasper van Dijk een motie ‘reële prijs’ in te dienen. O.a. D66 overwoog om die motie te steunen. Na 5 uur debatteren is de motie echter op het laatste moment aangehouden, omdat de minister deze toch zou ontraden aan de Tweede Kamer. De minister stelde namelijk dat hij voor zichzelf geen rol ziet in het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor docenten inburgering. Hij verwees hierbij naar zijn voorganger minister Ascher, die hierover hetzelfde dacht.

De werkgroep NT2-docent op de arbeidsmarkt wil nu toch graag doorgaan met de lobby richting Den Haag. Wij voelen ons voldoende gesteund door een aantal belangrijke partijen. Doel is om het beding ‘reële prijs voor taalaanbieders’ alsnog in de wet opgenomen te krijgen, voor invoering van de NWI in juli 2021. Wil jij de werkgroep steunen? Meld je dan aan als lid of stuur tips en adviezen aan onze voorzitter Harriët Rolaf: hwrtaal2011@gmail.com.

Wil je het hele debat terugzien? Dat kan door het downloaden van de app Debat-Direct of via deze link: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02391

 

BVNT2 01-07-2020