Begeleidingtraject voor docenten die zich willen certificeren

Begeleidingstrajecten VU Amsterdam

Voor de eerst komende maanden zijn er geen begeleidingstrajecten georganiseerd. Zodra er data voor een traject bekend zijn, worden die hier gepubliceerd.

Wie kunnen zich inschrijven

De EVC-procedure is uitsluitend gericht op NT2-docenten die in het verleden via nascholing en aanvullende training veel kennis hebben opgebouwd en door hun jarenlange ervaring met NT2-cursussen in verschillende settings, over veel bewijzen van hun bekwaamheid beschikken. Voor dat doel is een portfolio ontwikkeld met verschillende rubrieken voor die bewijsstukken; het assessment-gesprek is de plek om de vakbekwaamheid toe te lichten.

Het begeleidingstraject is bedoeld voor ervaren docenten die al competent zijn, maar geen certificaat hebben waarmee ze hun competenties kunnen aantonen. In het traject worden deze docenten ondersteund bij het samenstellen van hun portfolio en het doen van het assessment Competent docent NT2.

U kunt zich opgeven voor een begeleidingstraject, waarin u begeleid wordt bij het samenstellen van uw portfolio en waar u in de gelegenheid wordt gesteld om samen met anderen aan uw portfolio te werken. Het zijn drie bijeenkomsten begeleid door een gecertificeerd NT2-docent.

Vooraf aan de eerste bijeenkomst leest u:

Het programma ziet er zo uit:

Aftrapbijeenkomst

 • Korte inleiding op het portfolio door een ervaren assessor van een van de instellingen die het assessment afnemen.
 • Eerste oefening met het invullen van een gedeelte.
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen over de inhoud en de procedure

Eerste begeleidingsbijeenkomst

 • Hoe kun je de toelichtingen schrijven?
 • Hoe kun je je competenties goed onder woorden brengen?
 • Ruimte om vragen te stellen en om ervaringen te delen.

Tussen bijeenkomst 1 en 2: start met het vullen van het portfolio en het verzamelen van bewijzen.

Tweede begeleidingsbijeenkomst

 • Informatie over het gesprek met de assessoren
 • Oefenen van het assessment door elkaar vragen te stellen
 • Ruimte om vragen te stellen, het delen van ervaringen, het lezen van elkaars teksten etc.

Algemene informatie

 • Aanmelden bij het secretariaat van de BVNT2: bestuur@bvnt2.org 
 • Leden van de BVNT2 kunnen gratis meedoen. Niet-leden betalen €50.
 • Meer informatie volgt via de mail, na inschrijving.
 • Plaatsing geschiedt op basis van datum van aanmelding.