Word lid!
Actualiteiten

Eerste ISK-docenten nieuwe opleiding Utrecht binnenkort gecertificeerd

Ondanks alle coronaperikelen zal binnenkort de eerste lichting ISK-docenten worden gecertificeerd die de nieuwe Postbacheloropleiding Docent NT2 specialisatie ISK in Utrecht volgden.

De opleiding Docent NT2 bestaat al geruime tijd, maar vorig studiejaar is de Hogeschool Utrecht gestart met een variant die speciaal gericht is op ISK-docenten. In deze opleidingsvariant staat de doorstroom naar het reguliere onderwijs centraal, met speciale aandacht voor de eisen die dat onderwijs aan ISK-leerlingen stelt. Daarom maken schoolse vaardigheden, de vergelijking van het ERK met de Referentieniveaus van Meijerink en taalgericht vakonderwijs onderdeel uit van het programma. Ook is er speciale aandacht voor tweedetaalverwerving bij pubers.

Tijdens de bijeenkomsten ervaren deelnemers het effect van activerende didactiek, werkvormen en ICT-tools, waarmee zij veel inspiratie opdoen voor de eigen lessen.

Een van de studenten hierover: “Het is leuk dat de opleiders tijdens het lesgeven al voorbeelden laten zien van hoe het ook kan. Het is prettig dat zij over veel leservaring beschikken”.

Studenten zijn erg tevreden over de goede aansluiting bij de dagelijkse ISK-praktijk: “Fijne combinatie van theorie en daar dan actief mee aan de slag gaan. Sluit goed aan op de dagelijkse praktijk op een ISK”. Ook vinden zij het prettig dat zij samenwerken in leerteams: “Ik vind de lessen op locatie in Utrecht erg leuk en vooral de uitwisseling van ervaringen met collega’s die op allerlei verschillende scholen lesgeven.”

Met goed passen en meten heeft de Hogeschool Utrecht de opleiding voortgezet: online wat kon en moest, in contact wat mocht. Er is in april meteen al een extra bijeenkomst over online lesgeven aangeboden, zodat studenten ook daarmee beter in hun eigen praktijk uit de voeten konden. Uiteindelijk heeft de opleiding alleen de afsluitende certificeringsbijeenkomst over de zomer heen moeten tillen. Dat was nodig om iedereen de gelegenheid te geven om stage en opdrachten op een goede en zinvolle manier af te ronden.

In september start de Hogeschool weer met een opleiding Postbacheloropleiding Docent NT2 specialisatie ISK. Vanwege alle coronamaatregelen zal deze nog steeds grotendeels online plaatsvinden. Contactbijeenkomsten organiseren we alleen in kleine groepen als dat veilig kan en als dat past binnen de regels voor hoger onderwijs. Het voordeel is dan wel dat het ook voor ISK-docenten die wat verder weg wonen, goed te doen is om de opleiding te volgen.

Voor meer informatie: kijk op de website en/of mail naar centrumarchimedes@hu.nl.