Word lid!
Actualiteiten

Gemeente Amsterdam geeft het goede voorbeeld; sluit met aanbieders convenant af

De gemeente Amsterdam heeft een convenant opgesteld voor Taal en Inburgering. Het convenant bevat Kwaliteitseisen voor lesprogramma’s, de lesuitvoering en organisatie er om heen, en benoemt controles en zo meer. De gemeente wil de cursisten en de docenten beschermen. Zo bepaalt de gemeente dat de aanbieder fatsoenlijke salariëring aanhoudt en de mogelijkheid voor deskundigheidsbevordering. Een aantal aanbieders in de stad hebben het convenant al getekend. Leden van de BVNT2 die actief zijn in de eigen gemeente en contact onderhouden met gemeenteraadsleden, zou van dit Amsterdamse voorbeeld gebruik kunnen maken om de gedragregels ook elders in gevoerd te krijgen. Kijk op: www.amsterdam.nl/kwaliteitscovenant