Word lid!

Werkgroep inburgering en ITTA gaan informatie verzamelen.

Berichten voor de leden

Hoe komen we naar B1?

In de nieuwe inburgeringswet wordt het streefniveau B1. Natuurlijk hebben inburgeraars meer aan dat hogere taalniveau. Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?

Het ministerie van SZW realiseert zich dat óók de inzet van docenten NT2 een cruciale rol gaat spelen in het slagen van het nieuwe stelsel. De BVNT2 en ITTA hebben subsidie gekregen om met docenten en experts succesfactoren en good practices te benoemen die B1 haalbaar maken voor zoveel mogelijk inburgeraars. Wij zien dit als een kans om het vak van NT2 docent te versterken.

Wat doen we?

De Werkgroep Inburgering van de BVNT2 en ITTA UvA organiseert 6 bijeenkomsten waarin een enthousiast, gevarieerd en deskundig gezelschap met elkaar bespreekt wat de succesfactoren zijn en hoe dat er in de praktijk uitziet. Inmiddels hebben er 4 bijeenkomsten plaatsgevonden.

De bijeenkomsten behandelen verschillende thema’s en telkens worden nieuwe inzichten aangedragen. Uitgangspunt van de bijeenkomsten is, dat we verkennen hoe het wèl kan – alle argumenten voor de moeilijkheden die er ook zullen zijn, zijn immers gevoeglijk bekend.

Wat levert het op?

De bijeenkomsten monden uit in concrete opbrengsten in de vorm van adviezen, tips, vindplaatsen van good practices en bijvoorbeeld een lijst met geschikte materialen en aanbevelingen voor aanpassing van bestaand materiaal.

Ben je benieuwd naar de opbrengsten? Kijk dan op onze projectpagina:

Op basis van de bijeenkomsten ontwikkelen we producten voor verspreiding van de opbrengsten:

  • Webinars met presentaties waaraan net zoveel docenten kunnen deelnemen als er belangstelling is.
  • Columns en artikelen over de inzichten en waarin de standpunten worden toegelicht. Deze zullen vrij beschikbaar zijn via de website van de BVNT2 en Tijdschrift Les.
  • Een gratis online ebook (in pdf) met alle columns, te downloaden via de website van de BVNT2.
  • Workshops en masterclasses op de jaarlijkse conferentie van de BVNT2 in 2021.
  • Een aantal artikelen over de (tussentijdse) opbrengsten en inzichten in het tijdschrift Les.
  • Eén grote landelijke of een aantal kleinere regionale studiemiddagen voor leden van de BVNT2.

Wil je bijdragen?

De twee resterende bijeenkomsten zijn al vol. Denk je dat je een deel van de oplossing in handen hebt? Heb je goed onderbouwde ideeën over hoe de lespraktijk moet worden aangepast om B1 voor een zo groot mogelijke groep te bereiken? Stuur een e-mail aan HoekomenwenaarB1@itta.uva.nl.