Word lid!
Actualiteiten

Klachten over Inburgering

Voor klachten over Inburgering kan men tegenwoordig terecht bij: Klachten@ikwilinburgeren.nl. Dit is
een voorziening van Blik op werk. Sinds kort heeft BOW extra formatie voor de klachtenbehandeling.
Op die manier kunnen klachten sneller behandeld worden. De website is er voor zowel inburgeraars,
als docenten, als taalaanbieders. Klachten worden eventueel ook doorgesproken met DUO en met
ministerie van SZW. Klachten worden altijd onderzocht. Indieners van klachten krijgen een
bevestiging van ontvangst en een verwachte termijn waarbinnen antwoord zal volgen. Het helpt aan
belang wanneer dezelfde klacht door meerdere mensen is ingediend. Anonieme klachten worden
niet behandeld, maar een klager kan wel om anonieme behandeling vragen. Blik op werk heeft ook
een arbitragecommissie achter de hand wanneer de klachtenbehandeling vastloopt.