Word lid!
Berichten voor de leden

Tarieven en beloning  Bekwame NT2-docenten

Soorten dienstverband/inhuur

1. NT2-docenten in dienst bij een rijksgesubsidieerde onderwijsinstelling

Er zijn veel NT2-docenten in reguliere, tijdelijke of vaste dienst van universiteiten, hbo- en mbo-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs (ISK bijvoorbeeld). Wie in reguliere tijdelijke of vaste dienst is, zal meestal wel betaald worden volgens de onderwijs-CAO. Niettemin zijn er ook scholen en onderwijsinstellingen die op uurbasis NT2-docenten als zzp’ers inhuren of NT2-docenten via payroll aanstellen. In de laatste gevallen zullen losse afspraken over tarief, salaris en werktijden e.d. in het geding zijn. Dan gaat een van de volgende mogelijkheden op.

 

2. NT2-docenten die tijdelijk (d.w.z. voor een zekere periode) of vast in dienst zijn bij taalaanbieders

Met name op de inburgeringsmarkt zijn veel verschillende taalaanbieders actief. Dat zullen heel vaak commerciële, private ondernemingen zijn: taalscholen en re-integratiebedrijven. Maar ook ROC’s en afdelingen van instellingen voor hoger onderwijs bieden inburgeringscursussen aan. In het laatste geval kunnen docenten een vast dienstverband hebben, zoals bij 1. Dan kan er dus een CAO-gerelateerd dienstverband zijn. Maar private taalscholen en re-integratiebedrijven kunnen ook docenten in vaste dienst nemen. Ze zullen dan zelf de hoogte van het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden bepalen. Maar ook worden bij al die instellingen daarnaast docenten als zzp’er ingehuurd of op basis van payroll aangesteld.

 

3. Freelancers en ZZP’ers

Er zijn ook NT2-docenten die als éénpitter functioneren en zelfstandig cursisten aannemen en les geven, en eventueel daarnaast ook als zzp’er/freelancer worden ingehuurd door taalaanbieders en vergelijkbare instellingen. Zij werken dus soms voor inburgering , maar soms ook om expats en dergelijke NT2 te geven. Veel zelfstandig werkende NT2-docenten hebben dus een “uurtje-factuurtje” vorm van inkomsten. De BVNT2 heeft enkele jaren geleden al een overzicht gepubliceerd op de website waarin een voorbeeld wordt uitgewerkt van een mogelijke tarief voor zo’n zzp’er. Dat voorbeeld wordt hieronder samengevat.

 

Grondslagen voor beloning en tarieven

Als er een CAO is in een arbeidsmarktdomein dan moeten werkgevers zich daar op richten (zie hoger onderwijs, voortgezet onderwijs, e.d). Bij de vrije markt voor taalaanbieders is dat lastig.

Het uitgangspunt van de BVNT2 is dat er moet worden gekeken naar een branche en een werkniveau waar vergelijkbaar werk wordt verricht en vergelijkbare opleidings- en ervaringseisen worden gesteld en die dan als referentiepunt gebruiken. Met dat uitgangspunt komen we dan terecht bij de mbo-school schaal 10.

 

We hebben gekeken naar salaris en werkbelasting bij een volledige werkweek van een bekwame (voor mbo bevoegde) NT2-docent.

NT2 docenten worden meestal betaald in schaal LB van het MBO (= schaal 10) tenzij er eerder een hoger salaris in een vergelijkbare functie is verdiend. In dit geval wordt er gezocht naar het naastgelegen bedrag in een hogere schaal. Hieronder is huidige schaal 10 LB uit de CAO MBO 2022 weergegeven. Het startsalaris (schaal 10) voor voltijdse baan is €3086.- (bruto).

Carrièrepatroon 10 functie (voltijds)

Schaal 01-07-2022
ASM 4,2%
ZZP-er (voltijds)
10.01 3086 4382,12
10.02 3224 4578,08
10.03 3363 4775,46
10.04 3502 4972,84
10.05 3641 5170,22
10.06 3781 5369,02
10.07 3920 5566,40
10.08 4058 5762,36
10.09 4197 5959,74
10.10 4337 6158,54
10.11 4476 6355,92
10.12 4615 6553,30

 

Omdat de ‘ladder’ relatief kort is voor docenten zitten de meeste MBO NT2 docenten van bijvoorbeeld 40 jaar of ouder in schaal LB trede 12 (rond €4615,- bruto). Er is een aparte schaal voor jongeren tot 23 jaar, daarna ga je gewoon verder in LB (=10).

Voor docenten die nog niet volledig bevoegd zijn wordt soms ook een traject afgesproken van max. 2×12 maanden om bevoegd te geraken, vaak nog met ondersteuning van de instelling (betaling in tijd of studiekosten), maar wordt er al wel het salaris in LB/schaal 10 betaald.

 

 

Onderwijs en uurtarief

In het NT2-onderwijs neemt het aantal ZZP’ers ieder jaar toe. Dit geldt specifiek voor het PO, VO, MBO.

Het uurtarief van een ZZP’er wordt door veel factoren bepaald. Enkele van deze factoren zijn :

  • Onderwijsniveau
  • Opleidingsniveau van de docent
  • Vakgebied
  • Ervaring
  • Duur van de opdracht
  • Wel of geen docententekort


Gemiddelde uurtarief

Het gemiddelde uurtarief voor een ZZP’er in het onderwijs is 55 euro. In de praktijk ligt het uurtarief tussen 55 euro en 90 euro.


B
tw-tarief in het NT2-onderwijs

Er geldt voor het onderwijs een btw-tarief van 0%. Onderwijs is vrijgesteld van btw. Dit geldt ook als onderwijstaken worden uitgevoerd door een ZZP’er. Een ZZP’er mag dan ook geen BTW aftrekken van zijn/haar onkosten en uitgaven voor zaken zoals lesmaterialen en aanverwante spullen.


Onderwijsniveau en gangbaar uurtarief

Het verschilt per onderwijsniveau wat beschouwd wordt als een gangbaar uurtarief. In de onderstaande tabel worden de gangbare uurtarieven voor de verschillende onderwijsniveaus weergegeven.

Onderwijsniveau Uurtarief
PO 55
VO 70
MBO 70
HBO 75
WO 95


Berekening van uurtarief

Het is lastig om een uurtarief van een ZZP’er in het NT2-onderwijs te bepalen aangezien het bepaald wordt door vele factoren.

Om zoveel mogelijk factoren op te nemen in het rekenmodel voor het uurtarief kun je de onderstaande rekentool gebruiken om het uurtarief te berekenen.

https://zzpblog.nl/uurtarief-freelance-nt2-docent-berekenen/#f1p0