Word lid!
Berichten voor de leden

Veranderopgave Inburgering; extra toelichting van minister Koolmees

Minister Koolmees heeft in de Tweede Kamer op 20 februari (2019) een nadere toelichting gegeven op zijn nieuwe wet. Hij geeft de hoofdpunten aan en ook geeft hij uitleg over welke routes er zijn in de nieuwe inburgering. Het is de bedoeling dat de wet deze zomer klaar is. Het is nog wel de vraag of de nieuwe wet al in 2020 kan ingaan. Wie het debat wil volgen kan nog naar de video-opname kijken op de website van de Tweede Kamer. Nadien is er ook nog een verslag beschikbaar van dit AO (algemeen overleg: commissie szw).

kamerbrief-tussenstand-veranderopgave-inburgering