Word lid!
Actualiteiten

BVNT2 studiereis Vlaanderen: inzichten in het Vlaamse OKAN (Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers) onderwijs.

Op 1, 2 en 3 mei 2019 hebben vijftien onderwijsprofessionals uit Nederland deelgenomen aan een door de BVNT2 georganiseerde uitwisseling naar Vlaanderen. Doelstelling was om te leren hoe het Vlaamse onderwijssysteem voor leerlingen in de leeftijd 12-18 georganiseerd is, hoe men er omgaat met nieuwkomers, hoe er gewerkt wordt aan NT2 en wat er wellicht te leren valt uit de Vlaamse situatie.

 

Na een kennismakingsdiner op woensdag startte het programma donderdag met een lezing van prof. dr. Piet van Avermaet van de Universiteit Gent over aanbevelingen aan de Vlaamse regering gericht op OKAN-onderwijs. Een belangrijk punt was om OKAN-leerlingen en Vlaamse leerlingen niet te lang gescheiden les te geven en om soepeler om te gaan met doorstroommomenten. Los komen van de systemen en structuren (de ‘grammatica’ van een school) die er in scholen bestaan om leerlingen zo beter te kunnen ondersteunen, was een belangrijke tip van prof. dr. Van Avermaet.

 

Vervolgens bezocht de delegatie één van de OKAN scholen in Gent, de Toren van Babel van het Stedelijk Onderwijskoepel. We werden hartelijk ontvangen, hebben lessen mogen bijwonen en zijn door de directrice geïnformeerd over het schoolsysteem. Opmerkelijk waren de klassen, die bestonden uit maximaal 12 leerlingen. De nadruk ligt erg op het Nederlands en minder op de andere vakken. Ook viel er een verschil te bemerken in de omgang, rust en structuur op de school, in vergelijking met veel Nederlandse scholen. De OKAN-leerlingen maakten zich ernstig zorgen over onze Nederlandse uitspraak en of onze ISK-leerlingen ons wel zouden begrijpen met zo’n vreemd accent. Aan het eind van de middag kregen we een bijzondere rondleiding met een gids in opleiding door de stad Gent.

 

Op de derde dag is de groep opgesplitst in tweeën, waarbij de ene groep de gemeentelijke organisatie IN-Gent bezocht en de tweede groep de (reguliere) Provinciale Middenschool. De groep die IN-Gent bezocht werd geïnformeerd over hoe het inburgeringssysteem in Gent werkt, de tweede groep kreeg een presentatie van een zogeheten vervolgcoach werkzaam op de school. Deze coach heeft het Vlaamse systeem uitgelegd en de rol van de in Vlaanderen nieuwe functie van vervolgcoach, die als spil dient in de overgang van OKAN naar het regulier onderwijs. Zij zorgen ervoor dat de samenwerking tussen OKAN- en regulier onderwijs wordt versterkt, dat er meer monitoring en minder uitval is. Na de lunch werd er ter afsluiting een interactieve les gevolgd bij Lerarenopleiding ‘Het Perspectief’ van Jan Strybol. Samen met Vlaamse OKAN-docenten werd er geluisterd naar een college over motivatie. Jan gebruikte hiervoor het CAVA-model: Competentie, Autonomie, Verbinding en Aandacht. We sloten de les dan ook feestelijk af met een afsluitende toast… cava!

 

Concluderend stelde de Nederlandse groep vast dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen het OKAN- en ISK onderwijs, maar dat docenten, ondersteuners en bovenal de leerlingen voor zeer vergelijkbare uitdagingen staan. Vlaanderen pakt de integratie van nieuwkomers in het onderwijssysteem anders aan dan Nederland. Dat maakt uitwisseling tussen de beide systemen dan ook zeer leerzaam.

 

We bedanken de Taalunie voor haar bijdrage, alsmede de Universiteit Gent, OKAN Toren van Babel, de Provinciale Middenschool, IN-Gent en Het Perspectief, in het bijzonder Jan Strybol. We hopen tot slot dat dit niet de laatste uitwisseling is geweest tussen twee landen, die meer op elkaar lijken, dan van elkaar verschillen.