Word lid!
Berichten voor de leden

In het voorjaar 2019 weer een grote BVNT2-Conferentie.

De werkgroep Conferenties is weer gestart met de voorbereidingen voor de
grote NT2-conferentie in mei 2019. Er wordt nu eerst gezocht naar een
geschikte locatie, die centraler in het land ligt. Voorwaarde is wel dat
daardoor de deelnemersprijs niet al te veel omhoog gaat. Als de locatie
gevonden is, zal de werkgroep half november een oproep plaatsen voor het
indienen van presentatievoorstellen. De conferentie staat dit keer in het
teken van het vakmanschap van de NT2-docent: hoe kun je je
vakman-/vakvrouw-schap blijven ontwikkelen als NT2-docent, ook in relatie
tot allerlei ontwikkelingen binnen het NT2 vakgebied en de verschillende
doelgroepen.