Word lid!
Berichten voor de leden

Weer extra begeleidingstrajecten voor EVC-aanvragers

Op dit moment hebben zich al 1250 NT2-docenten ingeschreven in het beroepsregister. Het register groeit gestaag. Er is al enige tijd een wachtlijst van docenten die graag aan een begeleidingstraject van 3 bijeenkomsten willen deelnemen om samen aan het portfolio te werken en te horen hoe zij zich het beste kunnen voorbereiden op het assessmentgesprek. Let op: deze EVC-trajecten zijn niet voor nieuwkomers in het vak, maar voor NT2-docenten die al vele jaren ervaring hebben en al verschillende vormen van opleiding en deskundigheidbevordering hebben gevolgd.

Meteen na de zomervakantie starten er drie begeleidingstrajecten op verschillende plekken in het land: in Utrecht, in Rotterdam en in Nijmegen. Voor leden gratis. Er kunnen in Rotterdam en in Nijmegen nog enkele gegadigden bij. Wie zich nu aanmeldt vóór 1 september kan nog meedoen. De begeleidingstrajecten duren van begin september tot eind november. bestuur@bvnt2.org